Naturligvis bevares Tange Sø …

19. marts 2021, 13.30

Tange Tange Sø er sammen med det smukke naturområde omkring søen en naturlig del af hele Gudenåsystemet - og har været det i mere end 100 år.

Det ønsker vi ikke at lave om på.

Tak til Marianne Nørgaard for et velskrevet indlæg i MJA - tirsdag -, hvor hun på bedste måde formulerer værdien af at hoppe i søen - og passe på den.

Jeg er helt enig med Marianne Nørgaard.

Spændende at se, hvordan miljøminister Lea Wermelin kommer i mål, når der hverken er lavet økonomiske beregninger eller beslutninger om, hvordan EU’s vandrammedirektiv skal udmøntes

Bent Kornbek

Vi er mange, der hopper i Tange Sø, fisker i søen, sejler rundt på søen og bevæger os i naturen rundt omkring den smukke sø.

Der er masser af fisk i Gudenåen, i de tilløbende vandløb og i de mange søer, der er en del af Gudenåsystemet.

Som lystfisker er det spændende at fange en laks eller havørred i åen, men lige så spændende at fange en gedde eller sandart i en af søerne.

En bækørred, en stalling, en helt eller en aborre er det også lækkert at tage med hjem til panden og aftensmaden.

Tange Sø med Tangeværket og Energimuseet er sammen med Silkeborg og andre byer og bosteder - på godt og ondt - langs med Gudenåen og ved søerne et stykke dansk kulturhistorie, som fortæller om industriens og energiens historie og udvikling.

I samme avis, analyserer chefredaktør Hans Krappe og lokalredaktør Rasmus Viuff på bedste måde - og måske på mangel af viden - de forskellige fremførte løsningsforslag som en mulig slutning på det såkaldte »Store Søslag« - og dermed også på fremtiden for Tange Sø og Tangeværket.

Jeg er ikke helt enig i de fremlagte analyser og mål, men er enig med Marianne Nørgaard i, »at der ikke er grund til, at statens penge skal bruges til at ændre noget i naturen, som fungerer«.

Spændende at se, hvordan miljøminister Lea Wermelin kommer i mål, når der hverken er lavet økonomiske beregninger eller beslutninger om, hvordan EU’s vandrammedirektiv skal udmøntes. Ligesom der elegant er sprunget over de demokratiske beslutninger, der er taget i Gudenaacentralen, i Søforeningen, i de respektive byråd og i Folketinget.

Man har lagt sig fladt ned for fiskeinteresserne.

Indlæser debat...