Man sporer hensigten - og bliver forstemt

24. april 2020, 12.41

VARMEPUMPE-PROJEKT Grundfos-arvtageren Niels Due Jensen (NDJ) brød forleden mange års debat-tavshed omkring Tange Sø og Tangeværket. Det skete med ganske bombastiske påstande om det varmepumpeprojekt, som Gudenaacentralen i tæt samarbejde med Bjerringbro Varmeværk udtænkte i 2014. NDJ kalder det »vildledning af befolkningen og politikerne«, når fjernvarme leveret af en varmepumpe på Tangeværket beskrives som et projekt, der har et kæmpepotentiale.

NDJ mener at vide, at en varmepumpe, der skal hente energi ud af varmen i Gudenåen, vil få en meget lav virkningsgrad, især om vinteren. Dertil kommer, at varmepumpens varmevekslere, der i givet fald skal nedsænkes i værkets turbinekamre, hurtigt vil gro til i alger og give en ustabil drift.

Hvorfra NDJ har opnået denne imponerende indsigt, oplyser han ikke. Så man kunne sådan set bare afvise det hele som frit til lejligheden opfundne påstande. Lige som de påstande som så mange andre fjender af Tangeværket og Tange Sø har diverteret denne avis’ læsere med igennem de senere år - med Danmarks Sportsfiskerforbund i front.

Det har været forholdsvis nemt for mig at tilbagevise langt det meste som det rene skinbarlige sludder ved at konsultere det forhåndenværende kildemateriale. Så det har jeg også gjort i denne sag: Både DONG Energy og Teknologisk Institut blev i sin tid bedt om at undersøge varmepumpeprojektets bonitet. Herunder naturligvis både virkningsgraden og algeproblematikken. For begge forhold er afgørende for projektets rentabilitet.

I dette indlæg er der ikke plads til nævne hverken de estimerede virkningsgrader (»COP-værdier«) ved forskellige vandtemperaturforhold eller algeproblemets omfang (»fouling«). Men jeg kan forsikre NDJ og alle andre om, at begge faktorer holder sig på den endog meget pæne side af det tilladelige. Det kunne NDJ selv have fundet ud af, hvis han gad. Men heller ikke han kan åbenbart drømme om at spørge efter rapportgrundlaget hos Gudenaacentralen selv. Så er det meget nemmere at slynge et par løsagtige påstande ud i luften. Og det gør han så. Helt og aldeles usagligt. En mand som NDJ burde virkelig holde sig for god til at beflitte sig med den slags.

NDJ kunne også have spurgt sig selv, om dog Gudenaacentralen og Bjerringbro Varmeværk ville have lanceret dette fællesprojekt med både brask og bram, hvis ikke man kunne stå inde for en stabil og rentabel drift hen over alle årets måneder? Naturligvis ikke! Projektet er fremragende.

På seneste generalforsamling i GUES, Bjerringbro Varmeværks efterfølger, hørte alle ca. 70 deltagere formanden, Preben Sørensen, sige, at varmepumpeprojektet på Tangeværket var det mest løfterige grønne og bæredygtige fjernvarmealternativ til de fossile brændsler, man havde set hidtil. Man kunne blot ikke vente på, at politikerne besluttede sig for, om Tangeværket skulle leve eller dø.

Når man læser artiklen med NDJs udtalelser, sporer man hurtigt hensigten - og bliver forstemt: Både på og imellem linjerne, kan man jo læse, at Danmarks Sportsfiskerforbund og NDJ er noget bekymret over selvsamme løfterige grønne energiprojekt. Politikerne kunne måske finde på at droppe det lange omløbsstryg uden om Tange Sø? Sker det, er drømmen om vildlaks i Gudenåen endegyldigt bristet. Nationen skal jo omstilles grønt. Og fjernvarme produceret på varmen i vore vandløb er måske et guldæg med indbygget eksportpotentiale?

»Laksekrigen« kastede NDJ sig ud i tidligt i 1990’erne. Men hen over årene blev han mere og mere tavs. Ved hans 70-års fødselsdag udtalte han til Viborg Stifts Folkeblad, at han ikke mente at have mere at bidrage med i den sag. Det, der skulle siges, var sagt. Resten ville være op til politikerne.

Ak ja. Man skal aldrig sige aldrig. Når nu sportsfiskerne beder en gammel ven og støtte om en håndsrækning, så er man vel et skarn, hvis ikke man træder beredvilligt til ...

Læs artiklen med Niels Due Jensen her
Due Jensen: Varmepumpeanlæg ved Tange vil være for ustabilt
+Abonnement