Sænk jernbanebroen og flyt Hjejlen

22. februar 2021, 23.49

Foto: Torben Larsen

JERNBANEN Skøn på Silkeborgs ideer om at lægge perronerne under jorden og føre skinnerne under Frederiksberggade er et »Deja vu«, som Banedanmark tidligere har afvist, da stigningen over mod broen bliver for høj for toget.

Det fik mig til at overveje, hvorfor broen skal være så høj. Selvfølgelig er det af hensyn til Hjejlen. Men det er vel ingen naturlov, at den skal kunne sejle helt ned til Langebro (det var noget andet i 1800-tallet, da man ved anlæggelsen af jernbanen overvejede at lægge stationen på Sejssiden).

I dag, hvor det er biltrafikken, der prioriteres højest, ville det være en fordel, hvis Hjejlens havneplads blev flyttet til et nyt havneanlæg syd for jernbanebroen, som så kunne sænkes så meget, at toget kunne føres under Frederiksberggade, uden at stigningen blev for høj.

Jeg mener ikke at have set denne ide før. Tanken er så ny, at der er mange problemer, som kræver nærmere overvejelse. Hvor meget skal broen sænkes? Vil små både stadig kunne passere? Sejsvej skal formentlig flyttes lidt væk fra åen og føres over den mere eller mindre nedgravede jernbane (og dermed udelukkes forøvrigt flere uheld med for høje lastbiler). Hvordan løses de nye arkitektoniske problemer med brobuerne?

Mulighederne for udvikling af hele baneterrænet, hvis banen graves ned under jorden gennem hele byen, er så svimlende, at jeg selvsagt ikke kan have en mening om det. Blot savnede jeg i avisens artikler den 22. februar en kommentar til, hvordan Drewsensvejs vestlige ende kan føres over den nedgravede jernbane.

Jeg håber på mange synspunkter til økonomien i en helhedsplan, der har både plusser og minusser. Og så håber jeg selvfølgelig, at ideerne blomstrer videre.