Hvis interesser varetages?

7. august 2020, 12.28

Premiere på Cabaret. Pausen. Jysk Musikteater. Foto: Martin Ballund

KOMMUNEPLAN Om et par uger starter høringsfasen vedrørende forslaget til ny kommuneplan for Silkeborg Kommune. Lad os håbe, at rigtig mange borgere vil læse med og komme med høringsforslag.

Kommuneplanen er et vigtigt politisk dokument for os alle, selvom erfaringerne fra de seneste år viser, at man som borger desværre ikke kan fæstne for megen lid til den.

At det foreliggende forslag også byder på nogle overraskelser, der viser, at politikerne tilsyneladende ikke lærer af tidligere tiders fejltagelser, og som gør det endnu mere ønskeligt med et godt folkeligt engagement.

Vi tænker her som et eksempel på forslagets punkt vedrørende et område ved Sindbjerg Mosevej 36-B-41, der foreslås udlagt til byzone. Ikke langt derfra skabte rydningen af et skovområde ved Borgdalsvej stor debat for ganske få år siden. En bygmester ryddede uden videre - og uden nogen form for tilladelse - et skovområde, hvilket førte til naboklager og først et år efter rydningen, søgte den pågældende bygmester om tilladelse hos kommunen og fik den. Tja ...

Danmarks Naturfredningsforening påklagede imidlertid sagen, og Miljø - og Fødevareklagenævnet er netop midt i juli 2020 kommet med en afgørelse, der er en lammende kritik af kommunens håndtering af sagen.

Når den sag er interessant, er det fordi, det område ved Sindbjerg Mosevej, der foreslås udlagt til byzone, har adskillige paralleller til området ved Borgdalsvej. Begge steder et følsomt og bevaringsværdigt naturområde. Og oven i købet er der allerede vedrørende området ved Sindbjerg Mosevej flere gange i årene fra 1986 til 2018 fra såvel Silkeborg Kommune selv, det daværende Århus Amt som fra Naturklagenævnet givet afslag på ønsket om at udlægge området til boligformål.

Hvordan sniger sådan noget sig så med i forslaget til kommuneplan? Godt spørgsmål. Ved den ene hånd ikke, hvad den anden gør, eller er det i bedste fald bare et eksempel på politisk makværk?

Men uanset hvad det er, så viser eksemplet, at vi som borgere skal holde øje med, hvad der foregår. Ellers risikerer vi, at det er snævre interesser, der varetages frem for helhedens.