Godt hørt, hr. Konradsen!

8. juli 2020, 12.14

SØTORVS-DEBAT Igen og igen hørte du formanden For Plan- og vejudvalget sige 7 etager for byggeriet på Søtorvet.

Sådan beskrev du dine erindringer af et møde med borgerne om projektet for nogle år siden i MJA den 7/7

Jeg husker godt mødet, da jeg sad nede bagerst i salen. Jeg var ikke medlem af planudvalget, men næstformand i vej- og trafikudvalget.

Lokalplanen blev vedtaget i sommeren 2017, hvor Jarl Gorridsen var udvalgsformand.

Den blev enstemmigt vedtaget i byrådet. Alle var klar over det hævede terræn med et indskudt parkeringsdæk. Det blev drøftet indgående, om det var muligt at etablere en p-kælder, hvilket ikke var muligt grundet jordbundsforhold og vandtryk fra åen.

Jeg undres over hr. Konradsens mindre erindringsforskydning i tid og indhold, da jeg faktisk altid har respekteret ham som værende fair og troværdig. Og jeg undres over tituleringen med et hr. Okholm.

Hvorfor den lidt pudsige tilgang, hvor jeg skal tillægges et motiv eller en politisk rolle som hr. Konradsen ikke bryder sig om.

Og så et godt råd til sidst. Måske skal du ikke lytte til den gode ven i fremtiden, da han tilsyneladende ikke har været så godt orienteret.

Læs Steen Konradsens indlæg her
Søtorvet: Åh ja selvfølgelig hr. Okholm