Igen flovt - Silkeborg Kommune

13. maj 2020, 12.27

HJEMMEPLEJEN Så er det sket igen. Som det fremgår af et brev fra Ankestyrelsen dateret 7. maj 2020 har Silkeborg Kommune i deres iver for at spare på kommunens ældre- og handicappede overtrådt den sociale lovgivning.

Jeg har haft flere henvendelser fra pensionister i anledning af, at Silkeborg Kommune i deres gentagne iver for at spare på kommunens ældre og handicappede nu har udsendt breve til modtagere af rengøringshjælp, at denne hjælp med henvisning til ændrede kvalitetsstandarder er ændret til rengøring hver 3. uge mod tidligere hver 2. uge.

Reglerne har i rigtig mange år været således, at kommunerne ikke blot ved et brev generelt kan ændre visiteret hjælp med henvisning til ændrede kvalitetsstandarder. Der skal altid i hvert enkelt tilfælde ske en konkret og individuel vurdering af, om det, som følge af funktionsnedsættelsen er nødvendigt at fravige serviceniveauet. Ved ændringen af hjælpen har kommunen endda en skærpet begrundelsespligt.

Jeg talte med en borger, der herefter klagede til Silkeborg Kommune over dens generelle beslutning. Her havde kommunen haft en mulighed for at rette ind, men fastholdt i modstrid med lovgivningen sin generelle og dermed ulovlige afgørelse, hvilket jeg finder skærpende umoralsk.

Borgeren har nu selvfølgelig fået medhold i Ankestyrelsen, hvilket betyder, at Silkeborg Kommune nu er pligtig at rette ind og tage alle lignende sager op, hvor der blot er meddelt, at rengøringsniveauet er ændret som følge af ændrede kvalitetsstandarder. Dette gælder så godt som alle, der har fået ændret rengøringen fra hver 2. uge til hver 3. uge. For at gøre godt hos alle de medborgere, som kommunen uretmæssigt og ulovligt har snydt, burde kommunen faktisk tilbyde en grundig hovedrengøring i disse tider, hvor netop rengøring er ekstra nødvendigt.

Det er for dårligt, hvis kommunen ikke har haft kendskab til elementære regler i den sociale lovgivning eller endnu værre, hvis der handles mod bedre viden i spareiver overfor vore svage medborgere. Jeg vil også kalde det usselt, hvis det politiske fagudvalg blot administrerer uden at kende de mest elementære regler eller spørge ind til og blive gjort bekendt med disse. De er i min optik, hverken værdige til at bestride et sådant tillidshverv eller deres vederlag værd. Ligeledes er det også for dårligt af Silkeborg Byråd, der i dets iver for igen og igen at spare på ældre og handicappede overtræder lovgivning, og her i særdeleshed en borgmester, der har ansvaret for administration og overholdelse af landets love.