Redningskrans til Aarhus Universitetshospital

28. oktober 2019, 10.50

SYGEHUSENE Regionsrådet har bevilget økonomisk førstehjælp på 215 millioner kroner til Aarhus Universitetshospital, som af forskellige årsager er endt i en ret kaotisk situation. Efter sammenlægning af alle hospitalsfunktioner i Aarhus til de nybyggede rammer i Skejby er situationen blevet uholdbar.

Hospitalet kan ikke overholde de årlige budgetrammer og har gennem en årrække mistet højtspecialiserede lægefaglige opgaver til andre universitetshospitaler. Tillige leverer hospitalet fortsat lav produktivitet, tiltagende dårlig personaletrivsel og markant stigende sygefravær. Til gengæld tyder alt på, at hospitalet stadig yder en flot faglig kvalitet og en høj patienttilfredshed - og det er særdeles positivt.

Aarhus Universitetshospital har potentialet til at blive det markant mest avancerede faglige fyrtårn for hele det jyske hospitalsvæsen grundet hospitalets mange avancerede lægefaglige opgaver og mange dygtige medarbejdere.

Det er vigtigt for tusindvis af patienter, at universitetshospitalet fungerer tilfredsstillende. Det gælder ikke mindst mange borgere i Region Midtjylland, fordi mange behandles på Aarhus Universitetshospital.

Universitetshospitalet havde i forsommeren desværre udsigt til en katastrofal økonomisk situation med et forventet driftsunderskud på over 300 millioner kroner. Årsagen er primært statens krav om en budgetreduktion på 8 % i forbindelse med sammen-lægningen af de fire Aarhushospita- ler.

Hospitalet har således et delvist eget ansvar for den økonomiske situation, men alligevel har regionsrådet af hensyn til patienterne valgt at se fremad og beslutte en redningsplan. Samtidig stilles der krav om en minimumsaktivitet, og krav om stadig søgen efter potentielle muligheder for effektiviseringer.

Regionsrådets markante økonomiske redningsplan giver universitetshospitalet realistiske budgetter i de kommende år, og det kan forhåbentlig bidrage til mere optimisme hos hospitalets mange dygtige medarbejdere. Fremover skal eventuelle ekstrabevillinger fordeles mere ligeligt blandt hospitalsenhederne i Region Midtjylland.

Den nye regering har bevilget hospitalsvæsenet i Danmark en højere budgetramme, som generelt gør hospitalsbudgetterne mere realistiske i forhold til det øgede antal patienter og nye dyre behandlinger. Selvom den afgåede Venstre-regering øgede bevillingerne til sundhedsvæsenet år efter år, har det vist sig ikke at være tilstrækkeligt i forhold til patienternes, borgernes og politikernes forventninger.

Folketinget bør hvert år hjælpe regionerne med at finansiere de stigende sundhedsudgifter, som regionerne ikke selv har indflydelse på. Et konkret forslag er at etablere en særlig statslig pulje til finansiering af ekstraudgifter til nye dyre og dokumenteret effektive hospitalsbehandlinger inklusive ny dyr hospitalsmedicin.