Politik og tomme løfter

27. juni 2020, 08.00

MINOLTA DIGITAL CAMERA

SYGEHUSET I den seneste tid har man i Midtjyllands Avis kunnet se læserbreve, hvor socialdemokratiske politikere (Henrik Fjeldgaard 23.06.2020, Jørgen M. Mikkelsen, Hugo Nielsen og Henrik Smedegaard Larsen 22.06.2020, Thomas Jensen 06.06.2020 og Viggo Thinggaard 29.05.2020) som i en bedre valgkamp har argumenteret med, at de går ind for en bevarelse af Silkeborg Sygehus.

Når socialdemokratiet bakker op om fyringen af en fremragende leder på sygehuset, har man medvirket til at ødelægge den gode funktion på Silkeborg Sygehus, og man kan naturligvis ikke samtidigt troværdigt påstå, at man arbejder positivt for at bevare sygehuset.

Sygehuset kan kun bevares, hvis det kan gøre tingene bedre og billigere end andre hospitaler, og snakken om at man vil bevare Silkeborg Sygehus som et »udviklingshospital«, er blot en tilpas diffus formulering, for at politikerne senere kan påstå, at stort set alt hvad der nedlægges og fjernes sker med henblik på »Udviklingshospitalets« fremtid.

For de mere end 100.000 borgere i Silkeborgs Hospitals opland er det langt vigtigere at have et hospital, hvor man kan få løst de almindeligste aldersrelaterede medicinske og kirurgiske problemer, så tusindvis af ældre mennesker og deres pårørende ikke snesevis af gange skal køre til fremmede byer for at blive behandlet.

Det, der er brug for, er ikke tomme valgløfter, men konkret handling. Ulrich Fredberg er den eneste, der gentagne gange i tørre tal og informationer har sat kroner og ord på, hvad der sker med vort sygehus (Se bl.a. indlæg i Midtjyllands Avis fredag den 12. juni 2020), og som har kæmpet imod økonomiske og funktionsmæssige udsultninger. Det er sådanne tal og oplysninger vi har brug for, for at vi i fællesskab kan kæmpe imod den successive nedlæggelse.

Silkeborg må meget gerne fortsætte som et udviklingshospital, hvis det ikke sker på bekostning af de øvrige funktioner, og hvis ikke man fyrer lederen og stopper udviklingen, så snart der opnås gode resultater som f.eks. ved lavdosis CT-scanning.

Og så lige en bemærkning til partiet Venstre: At forsøge at køre Ulrich Fredberg i stilling til et politisk topjob, for partipolitisk at udnytte hans øjeblikkelige popularitet, er skandaløst uacceptabelt. Det vil for landet og hele sundhedsvæsenet være forfærdeligt, hvis man flytter en fremragende dygtig læge til et skrivebord for at administrere klager over grusgravning og andre utaknemlige administrative opgaver, der kræver helt andre kompetencer.

Heldigvis er det Ulrich Fredberg selv, der bestemmer hvad han vil.