Sæt barren for Silkeborgs udvikling højere

29. maj 2021, 08.00

BYUDVIKLING Interessant at læse indlæg fra nye byrådskandidater, intentioner og særinteresser. Men også læserbreve fra nuværende politikere, som nu danner parløb med hinanden - uden det dog kaster nyt for dagen, og i håb om at det ikke bliver gennemskuet.

Rammerne for den økonomiske politik er bestemt af Folketinget, og ligger rimelig fast. Det betyder i praksis, at der stort set er konsensus om de store økonomiske beslutninger, med den tilføjelse, at de forskellige udvalg, herunder navnlig de tunge er i kronisk pengebekneb. Her er det naturligvis ikke uden betydning, hvilken stilling man indtager. Men overordnet set er alle enige om, at skabe bedst mulige løsninger, selvom der selvsagt kan være holdning og prioriteter til forskel.

Ingen steder er der påvist, at dette vokseværk giver Silkeborg kommune en bedre ældrepleje, socialforsorg, eller gør kommunen mere grøn

Niels Bøgholm

Derfor er det hovedsaglig politikken omkring udvikling, bevarelse og arkitektur, der kan påvirkes. Her er der markant forskel på partierne ...

Venstre, SF, Radikale, delvis konservative og også nogle socialdemokrater, har hidtil støttet op omkring den hurtige vækst i forsøg på at overhale Viborg, senere Randers. Desuden bakket hinanden op, omkring nedrivninger af kulturelle og historiske bygninger. Forholdt sig ukritisk til arkitektur og udformning - hvor det lyser langt væk af entreprenøres hurtige profitjagt.

Her er brug for nye personer, som vil gøre op med den indtil nu førte vækstpolitik, anført af borgmesteren, hans allierede Hans Okholm fra SF, støttet af radikale Brødsgaard. Disse har ikke på noget tidspunkt godtgjort, at Silkeborg kommune bliver bedre af hastig vokseværk, med ambitioner om at overhale Viborg, Randers og Frederiksberg, og dermed blive 7. største kommune i landet med 105.000 indbyggere.

Ingen steder er der påvist, at dette vokseværk giver Silkeborg kommune en bedre ældrepleje, socialforsorg, eller gør kommunen mere grøn.

Heldigvis tyder det på, at »Skøn på Silkeborg« med dens brede medlemsskare, har formået at gøre opmærksom på anden tilgang til vækst. Der er fremkommet nye lovende signaler fra socialdemokratiet. Desuden antyder nye Venstre- og konservative kandidater, en mere kritisk tilgang til udvikling, og bedre forståelse for sikring af historiske og kulturelle værdier. Derfor interessant at følge kandidaters krav til fremadrettet arkitektur, og byudvikling, herunder i justitskvarteret, fremfor tungt etagebyggeri.

Det er muligt, at ambitionerne, for nogle byrådsmedlemmer, kun rækker til at kunne hæve armene og sige »vi finder pengene«, når det drejer sig om 6 millioner til »udendørsinstitut« (på engelsk outdoor), med gode ben til udvalgsmedlemmer, eller andre vidtløftige projekter som teknofestival til 600.000, som ingen andre kommuner ville byde ind på. Millionbidrag til Europæisk kulturhovedstad! Eller 60.000 kr. til skoleafslutning som pludselig kunne findes. For andre var det 400.000 kr. til fitnessredskaber! (Men ingen fandt de 50.000 kr. til de svagtseendes lydavis.)

Men barren og visioner bør sættes noget højere...