DET ER DIT VALG - KV21

Refleksion om fødsler efter borgermøde om sygehuset

14. oktober 2021, 12.30

Foto: Martin Ballund

FØDSLER Åbent brev til hospitalsudvalget, Region Midtjylland.

Som byrådskandidat er det for mig interessant, hvilken tilgang de enkelte spidskandidater til regionsrådsvalget har, - til Silkeborg sygehus.

Med min anden kasket - jordemoder-kasketten - var interessen for de enkelte kandidaters holdning til at få en fødeafdeling tilbage til Silkeborg sygehus stor.

Ved udvalget noget Sundhedsstyrelsen ikke gør, når samme evidens ikke anvendes?

Mona Bindner (V)

Regionen har afvist en fødeafdeling på sygehuset, men kandidaterne mente, at en sådan på sigt skulle genetableres, hvilket ville tage mange år.

Poul Berggren (V) foreslog i mellemtiden en fødeklinik. Det blev pure afvist af Annette Roed (S) grundet tal på, at op mod 30% af fødsler på en klinik ville blive komplicerede, og børn kunne dø af at blive født på klinik.

Jordemødres kompetencer fik også en let overhaling.

Annette Roed besvarede ikke mit spørgsmål om de tal, hun fremlagde.

I et dokument fra hospitalsudvalget d. 9/8-2021 ses en negativ retorik overfor fødemuligheder i Silkeborg- herunder fødeklinikker, mens hjemmefødsler beskrives som et bæredygtigt og omkostningseffektivt alternativ til klinikfødsler.

Ved udvalget, at en klinikfødsel fagligt er en hjemmefødsel?

Ved udvalget noget Sundhedsstyrelsen (SST) ikke gør, når samme evidens ikke anvendes?

SST påpeger i »Anbefalinger til organisering af fødeområdet«, via studier som Birthplace og de Jonge, at hverken mor eller barnets sikkerhed er kompromitteret ved en klinikfødsel, men at indgrebsfrekvensen er lavere ved en klinikfødsel end ved en fødsel på hospital!

Hvorfor har man i udvalget ikke taget disse undersøgelser med i beslutningsprocessen?

Læs også
Møde: Fødeafdeling og skadestuen skal tilbage til sygehuset
Abonnement

Er årsagen en politisk ideologi, der overskygger faglighed og borgernes ønske? Er vores eneste håb her i Silkeborg, Magnus Heunicke og hans kolleger?

Jeg vil gerne invitere udvalget til »Fødselsforberedelse for politikere« og fremlægge fakta fra SST.

Jeg ser frem til at høre fra jer.

Indlæser debat...