Valgår og vækst

26. februar 2021, 12.29

BYUDVIKLING I MJA den 24. februar har Jens Bloch fra Bryrup et rigtig godt, lidt spydigt, ironisk men rigtig rammende læserbrev.

Jens’ læserbrev omhandler interessante betragtninger, som han med rette undrer sig over, nemlig at den kommunale vækst tilsyneladende centrerer sig om Silkeborg By, hvorimod de mindre omegnsbyer glemmes og nedprioriteres. Han nævner en specifik sag - som vi ikke har kendskab til, idet vi endnu ikke sidder i byrådet - hvor der ikke kunne findes kr. 3-4 mio. til projekter i Bryrup, men hvor der samtidigt kunne findes kr. 5 mio. til færdiggørelse af en P-kælder i Silkeborg Midtby. Om sagsfremstillingen er korrekt ved vi ikke, men hvis det er opfattelsen hos Jens Bloch og øvrige borgere i kommunen, så har vi jo som kommune et problem, som skal have mere opmærksomhed.

... så tror vi, at man som byråd og kommune mangler at kigge på helheden: hvor ønsker vi at bygge - hvor skal vi bevæge os hen som kommune, og ikke mindst hvordan vi ønsker kommunen skal se ud i fremtiden

Jan Beck-Nielsen og Vivi Kjærgård

Når vi kan se en markant stigende utilfredshed med by-fortættelsen i Silkeborg By samtidig med, at vi kan læse i MJA den 25. februar, at »Gjessø tørster efter nye boliger«, så tror vi, at man som byråd og kommune mangler at kigge på helheden: hvor ønsker vi at bygge - hvor skal vi bevæge os hen som kommune, og ikke mindst hvordan vi ønsker kommunen skal se ud i fremtiden.

Og Silkeborg kommune ER altså mere end Silkeborg by.

Ironien i Jens Blochs indlæg kommer til syne, når han slutteligt skriver, at nu er det jo valgår og så sker der nok/forhåbentligt noget i omegnsbyerne. Og det kan han være fuldstændig sikker på: Vi ser allerede nu, helt forståeligt, indlæg i pressen fra byrådsmedlemmer, som i lange perioder har været tavse, nu »aktiverer sig« i pressen - og dette vil sandsynligvis fortsætte helt frem mod KV21 den 16. november 2021. Det er så op til kommunens vælgere at vurdere de politiske indslag op imod det, der er præsteret de sidste 3 år.

Læs også
Valgår og vækst

Vi kan garantere Jens Bloch og andre i omegnskommunerne, at heller ikke Nye Borgerlige vil mangle i den lokale debat, hverken i Silkeborg eller i omegnskommunerne. Kommuneplaner skal tage hensyn til helheden i kommunen, kommunens ønsker og ikke bygherrernes ønsker.