Jernudvinding gennem 2000 år

15. oktober 2019, 10.50

Der har været jernudvinding i stort omfang ved Kragelund. Her er det en udgravning i forbindelse med byggeri af børnehaven i Kragelund, hvor der blev fundet spor af en del ovne.

KRAGELUND Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening har onsdag den 23. oktober kl. 19 foredrag med museumsinspektør Peter Mohr Christensen fra Silkeborg Museum i Kragelund Forsamlingshus.

I det ellers råstoffattige Danmark er jern i form af myremalm rigt til stede over det meste af landet, især i det midt-, v...