Kommunen forsøger at hjælpe lodsejere

Silkeborg Kommune har fået to-tre henvendelser fra lodsejere langs Gudenåen, der har vand på deres jorde

22. marts 2019, 14.01

Gudenåen er gået over bredderne, og det er svært at se Gudenåens normale forløb. Det har også betydet, at Silkeborg Kommune har fået henvendelser fra lodsejere, der har fået oversvømmet deres jord.

RESENBRO/KONGENSBRO Lillian og Harry Lovring er ikke de eneste, der er ramt af den høje vandstand i Gudenåen, som betyder, at Trækstien og flere marker og engarealer mellem Resenbro og Kongensbro er oversvømmet.

Problemerne er ifølge Lillian og Harry Lovring er blevet større, efter at Silkeborg Kommune har renoveret Trækstien og blandt andet lavet drænløsninger med rørunderføringer. Rørene leder dog nogle steder for meget vand fra Gudenåen og ind på markerne. Blandt andre hos Lillian og Harry Lovring.

- Derudover har jeg fået et par henvendelser fra andre lodsejere, som har meget vand på deres jorde. Det skal vi have kigget på, konstaterer vandløbsansvarlig i Silkeborg Kommune, Aage Ebbesen.

»Højvandsklap«...