Boliger for alle på banearealet

12. maj 2021, 12.51

BYUDVIKLING For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vi bor blandet, at vores børn går i skole sammen og møder hinanden i lokalsamfundet. Nu er banearealet under luppen, og en helhedsplan er på vej. Her vil vi fra Socialdemokratiet arbejde benhårdt for, at 20-25 procent af boligerne skal være almene boliger. Det gør vi for at styrke udviklingen og sikre, at almindelige lønmodtagere fortsat skal have råd til at bo i Silkeborg.

Her vil vi fra Socialdemokratiet arbejde benhårdt for, at 20-25 procent af boligerne skal være almene boliger. Det gør vi for at styrke udviklingen og sikre, at almindelige lønmodtagere fortsat skal have råd til at bo i Silkeborg

Rune Kristensen og Helle Gade (S)

Netop vores samfundsmodel bygger på et stærkt fællesskab, som styrkes, når vi bor blandet på tværs af etniske-, sociale- og økonomiske skel. Det er vigtigt for at sikre sammenhængskraften i vores samfund, der bliver styrket, når vi bor side om side med folk, som ikke nødvendigvis er som vi selv.

Vi skal derfor bryde mønsteret og skabe helheds- og lokalplaner, hvor boligtyper og ejerformer blandes langt mere.

Kritikkerne vil stille spørgsmålstegn ved målet om, at 20-25 procent af boligerne på banearealet skal være almene boliger. Det mener vi, fordi de almene familieboliger er spekulationsfrie, hvor huslejen ikke er markedsbestemt. Det gør, at huslejen er på et rimeligt niveau, og at familier med almindelige indkomster kan få en lejebolig i passende størrelse også i de attraktive dele af kommunen.

I Aarhus Kommune har der i flere år været arbejdet med at udnytte planlovens bestemmelser. Her stilles der krav om, at der også skal være almene boliger i nye lokalplaner. Vi ønsker ikke at gentage de samme fejl som på Søtorvet, hvor kravet om almene boliger ikke blev fulgt til dørs.

Læs også
Her er prisen for en ny bydel
+Abonnement
Læs også
Boligudvikler afventer svar på ny dagligvarebutik i Silkeborg
+Abonnement

Med banearealet har vi en unik mulighed for at sikre boliger til helt almindelige lønmodtager. Skøn på Silkeborg er kommet med et spændende bud på, hvordan området kan udvikle sig. Det vil vi i Socialdemokratiet følge til dørs og sikre, at det bliver blandede boligformer og, at der ikke bygges til bestemte sociale klasser, men hvor der både er plads til børn, unge, voksne og ældre.

Indlæser debat...