Kære politikere, jeg har sagt op - min moral kan ikke bære det længere

24. juli 2021, 08.03

ARBEJDSVILKÅR Efter 8 år som sygeplejerske på et plejecenter i Silkeborg Kommune, har jeg sagt mit job op.

En moralsk stress nager mig, fordi jeg dagligt må gå på kompromis med mine sygeplejefaglige værdier. Jeg kan ikke længere passivt se til og være en del af et system, hvor niveauet i ældreplejen måles på laveste fællesnævner. På hvor mange fejl, der ikke sker eller hvor mange klager, der ikke kommer.

Jeg må indse, jeg læner mig op ad en svær situation, hvor risikoen for patientsikkerheden og min egen sundhed er på spil, og derfor har jeg opsagt min stilling. Min moral kan ikke bære det længere

Tinna Dahl

Om det faglige niveau lever op til de generelle retningslinjer, afhænger af hvilke øjne der ser. Jeg mener ikke de organisatoriske rammer og vilkår i kommunen balancerer med den tiltagende kompleksitet i arbejdsopgaverne. En øget kompleksitet der udfordres yderligere, når den faglige sparring og erfaringsudveksling medarbejdere imellem grundet et presset arbejdsmiljø stort set ikke eksisterer.

Jeg oplever alligevel et fagligt niveau, der ikke svarer til de behov, de ældre har.

Er det fordi medarbejderne ikke er uddannet godt nok? Måske. Føler medarbejderne sig så presset, at de ikke kan se muligheder for at bruge deres faglige viden? Måske. Eller er det, fordi jeg ikke formår at formidle viden, så det giver mening og bliver anvendeligt? Måske.

Jeg må bare sande, jeg ikke kan se mig selv i øjnene, når jeg dagligt må trække et dybt suk og vende det blinde øje til, fordi fagligheden ikke står mål med, hvad jeg tænker god sygepleje er.

Jeg udfører sygepleje, som den organisatoriske ramme byder mig. I mange tilfælde kunne det være bedre, fordi jeg må gå på kompromis og prioritere hvilke borgere, der har størst behov for min kompetence.

Det er ikke lighed i sundhed, for mig at se.

Jeg forsøger bl.a ved faglige refleksioner, vejledninger og undervisning med det øvrige personale. Et fagligt modargument, der var andet end: »nej, det har vi ikke ressourcer til« eller »det kan jeg ikke nå«, kunne jeg acceptere.

Det faglige argument er et organisatorisk argument om tid, økonomi og ressourcer, så jeg kan ikke være med.

Jeg er ansat til at formidle og udvikle sygeplejen. Hvad er muligt, og hvad skal der til for at den ældres behov tilgodeses eller en arbejdsgang bliver mere effektiv og fagligt funderet. Jeg ser bare alt for ofte, ideerne falder til jorden, fordi tid og ressourcer knap er til det mest basale.

Jeg må indse, jeg læner mig op ad en svær situation, hvor risikoen for patientsikkerheden og min egen sundhed er på spil, og derfor har jeg opsagt min stilling. Min moral kan ikke bære det længere.

Indlæser debat...