Rensningsanlæg - ca. 400 mio. eller 535?

14. januar 2021, 12.47

RENSEANLÆG Silkeborg Kommune (SK) har, som bemærket af TV 2 Østjylland forleden, enten behov for et nyt rensningsanlæg eller en renovering af det allerede eksisterende.

I den forbindelse har SK startet en såkaldt ide- fase, »indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og vurdering af et renseanlæg på Allinggårdsvej 100, Grauballe«, så eventuelle brugbare forslag til projektet, flytningen altså, kan indarbejdes i planerne.

En ide-fase der indbyder ikke til kritik af flytteplanerne men derimod meget pædagogisk til en tilvænning til tanken.

Hvad man så konkret kan stille forslag til, kan ses i bilagene til beslutningsprotokol for Plan- og Vejudvalgets møde 07.12.2020: Godkendelse af igangsætning af Tillæg 3 til Kommuneplan 2020-32 og Lokalplan 16-006 Renseanlæg på Allinggårdsvej 100, Grauballe. Godt og vel 100 yderst interessante sider.

I de relevante bilag findes et notat, den rådgivende ingeniørvirksomhed EnviDan har udarbejdet for Silkeborg Forsyning.

I dette notat står på side 11 at læse: »Finansieringsbehovet for scenarie 0 (renovering) er i størrelsen 400 mio. kr., mens behovet for scenarie 1 (flytning) er ca. 535 mio. kr. På nuværende stade er der ikke lavet en vurdering af påvirkningen af taksten, idet denne vil være afhængig af finansieringsmuligheder, etapeopdeling, rammevilkår samt øvrige aktiviteter«.

Øvrige aktiviteter relaterer nok til notatets slutafsnit: »Hvis der kan opnås et betydeligt provenu ved afhændelse af specielt Søholtgrunden, kan dette være med til at gøre omkostningerne ved en udflytning mindre.«

Belært af erfaringen går jeg ind for en renovering af det eksisterende rensningsanlæg. Ekstraregninger får jeg sgu rigeligt af i forvejen

Vagn Larsen

Silkeborgensere er ikke uvante med at betale kassen for de løsninger, der præsenteres af Byrodet og SK’s embedsmænd. Derfor bliver undertegnede ekstra opmærksom, når påvirkningen af kubikmeter-prisen ikke oplyses.

Husarkitekterne fra Årstiderne leverede, i samarbejde med Sadolin & Albæk og SK’s egen Plan og Byg, i 2018 et Mulighedsstudie Søholt Renseanlæg, hvori en af mulighederne ligner et slet camoufleret oplæg til en ny velhaverenklave, hvilket sammenlagt med idefasen og: »betydeligt provenu ved afhændelse af specielt Søholtgrunden« får undertegnede til tro, at Søholt rensningsanlæggets dage i skrivende stund reelt er talte. Muligheden for en sådan byudvidelse kan det nuværende Byrodsflertal næppe modstå.

Planerne forventes meget praktisk først vedtaget i december. Belært af erfaringen går jeg ind for en renovering af det eksisterende rensningsanlæg. Ekstraregninger får jeg sgu rigeligt af i forvejen.