Favrskov har fået en god budgetaftale

8. oktober 2020, 12.59

BUDGET En budgetaftale indeholder flere aspekter. Blandt andet hvad et byråd i enighed kan opnå. Det udtrykker også et signal fremadrettet, hvad er det vi vil med ungdommen, idrætslivet, folkesundheden, børn og skole, udviklings- og ældrepolitik.

For at tage det sidste først, så har byrådet taget det meget seriøst, at vi i den nære fremtid får mange flere 80- til 100-årige medborgere - det i sig selv er jo et privilegium at mange flere får den mulighed for at bevare det gode liv, derfor har vi har afsat betydelige resurser til plejeboliger i fremtiden.

Det er et »smalt« samfund, vi lever i til daglig, derfor er der relativt mange børn og unge, der ikke altid er tilpasset dagligdagen - og har hjælp behov, hjælp for tidligt i et forløb at blive sporet ind på en mere sikker vej fremadrettet. Derfor har vi i budgettet afsat flere midler til det fremtidige arbejde.

Ligesom arbejdet med at få flere unge sporet ind på en erhvervsfaglig line bliver hilst velkommen af Dansk Folkeparti.

Favrskov er en bosætterkommune, vi er til stadighed på forkant med nye udstykninger til byggeriet. Et særlig løft får denne gang Laurbjerg som stationsby. Laurbjerg by, syd for banen, rummer potentielle udviklings- og byfornyelsesmuligheder til stor gavn for et nødlidende skole- og børnepasningområde samt handelslivet. Forsvinder bare en af delene ser det sort ud for lokalområdet, i så tilfælde er det meget svært at genskabe et levende lokal samfund.

Favrskov Byråd har flere gange været på forkant med at løfte lokalområdet, hjælp til selvhjælp er en god form for hjælp, i Laurbjerg understøtter kommunen et stærkt lokal engagement.

Favrskov kommune har før været på forkant med udviklingen, lad mig bare nævne Haldum, Korsholm, Norring, Voldum og nu snart Hadbjerg.

Dansk Folkeparti kalder det et godt budget.