Sæt skolerne i Favrskov fri

Udgivet:26. oktober 2021, 12.57

Læsetid:1 minut

Af Torben Christensen Hinnerup. Spidskandidat for Radikale Venstre i Favrskov Kommune

FOLKESKOLERNE Forleden var jeg inviteret med til et debatmøde hos lærerforeningen i Favrskov. Tak for invitationen!

Det var spændende at høre jeres perspektiv på skolen.

Om vigtigheden af læreren og lærerens muligheder for at tilpasse til situationen, når det gælder den gode undervisning.

Det var tydeligt, at man ikke ville beskyldes for brokkeri, så der blev ikke brokket. Men dog fornemmede jeg, at rammerne lige nu føles for snævre. At mulighederne ikke rigtigt er der.

Hos Radikale Venstre vil vi have en skole for alle. En skole der giver mening og skaber muligheder for den enkelte.

Færre krav og mere tillid til, at de folk, der er i skolen, er de bedste til at indrette en skoledag, der er til størst mulig gavn for børnene.

Vi får ikke rigtige løsninger, hvis vi tilgår problemer på samme måde, som vi altid har gjort. Vi skal turde at tænke nyt.

Tænk hvis vi kunne erstatte kontrol, test og målstyring med tillid, nysgerrighed og virkelighedsnær undervisning?

Tænk hvis vi turde investere i de lærere og pædagoger, der skal tage hånd om vores børn?

Styrke deres uddannelser og forbedre de vilkår, de skal ud til, så vi kunne få flere uddannede voksne til vores børn?

Tænk hvis børns frie tid og leg kunne få mere plads og bedre rammer, så trivsel, fællesskaber og kreativitet kunne blomstre?

Tænk hvis vi kunne vende skolevægring og fravær til trivsel og virkelyst?

Meget af det styres i Folketinget, og derfor er jeg glad for udspillet »Tænk frit - tænk børn« fra den radikale folketingsgruppe.

Men vi kan også gøre en indsats i kommunen, for at stoppe topstyringen af skolen. Det vil jeg arbejde for, hvis jeg bliver valgt ind i byrådet.