Skal Tangeværket lukkes og Tange Sø reguleres?

22. juli 2020, 12.28

TANGEVÆRKET Gennem de seneste år har vi i adskillige indlæg fra lystfiskere og lystfiskerforeninger kunnet læse, at de egoistisk agiterer for at nedlægge Tangeværket og ændre Tange Sø og dermed ødelægge dette enestående natur- og kulturklenodie for alle andre.

Begrundelsen er, at man vil »Genskabe« Gudenåen som et »lakseparadis«, men mange af argumenterne er ønsketænkning eller direkte forkerte.

Tangeværket er ikke årsagen til nedgangen i fiskeriet.

I Chr. Jacobsens bog »Gudenå, fiskeri, pramfart, Kraftværk« fra 1981 kan man nemlig læse, at laksebestanden faldt mere end 100 år før Tangeværket blev påbegyndt. Fiskeoptællinger viser, at der omkring 1820 blev fanget 1000 laks i Frisenvold Laksegaard, medens tallet 10 år efter var faldet til 20!

Etablering af et langt omløbsstryg og nedlæggelse af Tangeværket vil altså ikke medføre et »lakseeventyr«, og de store udgifter til stryget vil være spildt.

Et andet eksempel på den usaglige argumentation er påstanden om, at: »Tangeværket og Tange Sø fortsat er den væsentligste årsag til en næsten total dødelighed for de rødlistede og udrydningstruede ål«. En grotesk påstand da enhver med interesse for fiskeri ved, at ålebestanden i ALLE danske vandløb og i hele Europa og er gået drastisk tilbage. At der i sidste uge i et læserbrev for nedlæggelsen af Tange Sø i MJA var et billede af kvæstede ål er naturligvis et dramatisk argument, men man bør vel så samtidig huske, at lystfiskere ikke kan fange laksene uden at de også på barbarisk vis skader fiskene med deres fiskeredskaber, eller risikerer at efterlade flygtende fisk med rester af kroge og liner i gabet.

I det usmagelige forsøg på at presse miljøminister og kommuner, undslår man sig heller ikke for helt udokumenteret at påstå, at »lakseeventyret« vil kunne give millionindtægter, selv om dette klart modbevises af resultaterne fra Skjern Å, og selv om man ikke kan være i tvivl om, at man samtidig vil miste mindst lige så store indtægter fra de nuværende sejladsturister.

Det kan ikke være rigtigt, at lokale beboere skal have ødelagt deres naturskønne område og at mange tusinde turister, der nu besøger søen og Tangeværket, skal fratages muligheden for at supplere en dejlig sejlads på Gudenåen med et afvekslende, og oplysende besøg på det imponerende kraftværk og det spændende museum, hvor man får et rigtig godt indtryk af, hvad energi er, og af, hvor store kræfter der skal til, for at vi kan få el til alle vore materielle goder.

Selv om den energi kraftværket producerer er en lille del af Danmarks samlede forbrug, vil man opdage, at man for at nå det ambitiøse mål med 70 % reduktion af CO2 udledningen, får alvorligt brug for at medtage selv de mindste bidrag der kan findes.

For undertegnede at se er det langt vigtigere, at alle i Danmark fortsat kan sejle en gratis tur på den skønne Tange Sø og at hundredvis af børnefamilier fortsat har mulighed for at fange en lille skalle eller aborre, end at en professionelt udstyret turistfiskere kan købe sig ret til måske at fange en kæmpelaks.