Fra gennemfarts-by til leve-by

Udgivet:21. september 2021, 13.03

Læsetid:2 minutter

Af Jeppe Errebo Kjems. Rustrupvej 41 Gjessø

OMFARTSVEJ Fremtidens paradigmeskifte er i fuld gang i måden vi bor på. Der vil være krav om større hensyn til menneskene, og samtidig skal byens infrastruktur være effektiv og håndtere trafik i større og smartere trafikårer.

Gjessø har drømt om at få den sidste halvdel af omfartsvejen Søndre Gjessøvej færdiggjort i mere end 10 år. Omfartsvejen skal give en effektiv infrastruktur uden om byen. En færdiggørelse vil være helt central i forhold til et nyt levende, grønt og bæredygtigt centrum - og ikke mindst lokal vækst og investeringer i fx nyt centerområde, måske købmandsbutik og nye boligprojekteringer. En fremdrift der skal tiltrække nye børnefamilier i en moderne grøn børnevenlig by. Specielt den gamle bydel står overfor et større generationsskifte, der med tiden skal give plads, og sikre børnetallet på skolen.

Gjessø har drømt om at få den sidste halvdel af omfartsvejen Søndre Gjessøvej færdiggjort i mere end 10 år. Omfartsvejen skal give en effektiv infrastruktur uden om byen
Jeppe Errebo Kjems

En væsentlig faktor vil for nuværende og nye borgere være mindre trafik centralt igennem byen. Byen skæres midt over af Rustrupvej, hvor trafikken ifølge kommunens trafikprognoser om under 10 år, skal stige eksplosivt med 50%.

Heldigvis er der netop etableret meget længe ventet hastighedschikaner, men rystelser i husene ved vejen fra tung lastbil og intensiv landbrugstrafik samt pendlertrafik til motorvejen og Silkeborg er en stigende udfordring. Store landbrugsmaskiner fra storlandbrug kører periodevis nat og dag i pendulfart gennem byen til marker eller skovbrug på begge sider. Ligesom lastbiler fra grusgraven nær Asklev får husene langs vejen til at ryste.

Færdiggørelse af Søndre Gjessøvej vil reducere støj, rystelser og hastighedsproblemer, og den vil give sammenhæng mellem rekreative områder som søbad og legeplads og give en mere sikker skolevej. Rustrupvej skal samtidig lukkes for tung gennemgående trafik, hvilket vil give helt nye muligheder på byens torv, hvor lokalrådet har store ambitioner om et spændende grønt åndehul, som mennesker kan leve og mødes på.

Den nye kommuneplan har mål om at få færre biler i byen. De skal flyttes til kanten, så der bliver bedre plads til grønne områder og liv. En færdiggørelse af Søndre Gjessøvej, som også indgår i kommuneplanen, og som blev lovet ifm. udstykningerne ved Planetvej, vil give en effektiv infrastruktur udenom Gjessø. Det kræver prioritering og investering i fremtiden - også i de mindre bysamfund. Til gengæld vil byen gå fra gennemfarts-by til leve-by.