Pernille Blach Hansen og »fakta«

28. september 2020, 12.54

SYGEHUSENE Kære Pernille Blach Hansen. Tillad os at svare på dine kommentarer i aviserne og på regionens hjemmeside.

Du er kommet på en utaknemmelig opgave med at skulle lægge navn til noget, du tydeligvis ikke er »helt« opdateret på, og hvor din skribent åbenlyst mangler faktuel viden om emnet.

Fejl nr 1:

Du citerer fra Sundhedsstyrelsens officielle, opdaterede lungekræftpakke fra 2018, som skulle træde i kraft d 1.4.2019: »ved mistanke om lungekræft skal henvises til højdosis-CT.«

Formuleringen »skal henvise« står imidlertid ikke i Sundhedsstyrelsens officielle Lungekræftpakke, og er i direkte modstrid med denne.

Der står derimod at lægen »bør overveje at henvise« ved specifikke symptomer, hvilket sikrer de praktiserende læger må udrede en lang række hverdagssymptomer, selvom lungekræft kan være en mindre sandsynlig overvejelse - fx ondt i skulderen, åndenød m.m. uden at skulle henvise alle til den fulde Lungekræftpakke.

Fejl nr 2:

En ny, uofficiel fortolkning fra Sundhedsstyrelsen, som kun findes i et brevsvar til Ole Thomsen d 28.2.2020, betyder, at mistanken om kræft ikke længere kan gradbøjes, så lægen ved mindste mistanke om lungekræft nu »skal henvise« alle med forskellige hverdagssymptomer til Lungekræftpakken.

Du skriver, at det er »faktuelt forkert«, at vi anfører, at Sundhedsstyrelsens 28.2.20-fortolkningen er ny.

Det er indiskutabelt en nyfortolkning, som Sundhedsstyrelsen aldrig tidligere har udmeldt, og som risikerer at sende hundredetusind i lungekræftpakken, hvad ingen afdelinger kan efterkomme, og som der fagligt ikke er indikation for.

Du kan ikke dokumentere, at Sundhedsstyrelsen - der jo sætter rammerne - tidligere har skrevet, at »mistanken ikke kan gradbøjes«. I din søgen, vil du muligvis falde over Sundhedsstyrelsens notat fra 19.12.2019, hvor der står: »På grund af ovenstående vil den konkrete lægefaglige vurdering af, om der er mistanke om kræft altid bero på et skøn, og der vil være tale om forskellige grader af mistanke.«!

Så også din påstand om vores argumenter er »faktuelt forkert« er indiskutabelt - faktuelt forkert!

Læs også
Regionen har handlet rettidigt på retningslinjer om lungekræft

Du skulle have stoppet op og tænkt dig om pga. de mange advarsler.

Du besluttede imidlertid ukritisk at »28.2.20-fortolkningen« skal overholdes - men i praksis kun i Silkeborg. Du er bekendt med, at det ikke sker på de andre sygehuse i regionen.

Med Randers som eksempel, påviste vi (og flere andre påviste det samme på andre sygehuse), at ingen kan overholde den uofficielle »28.2.20-fortolkning«. Og lad os understrege, at Randers ikke er hverken bedre eller værre end alle andre sygehuse, der har præcis samme problem. Silkeborg gav blot de praktiserende læger et langt bedre tilbud.

Din manglende reaktion er ansvarspådragende.

Så selv om »din« skrivelse er fyldt med faktuelle fejl, skal du alligevel have tak for du lagde navn til skrivelsen, der klart har dokumenteret, at hele »lavdosis-CT-sagen i Silkeborg« bygger på udtalt manglende indsigt og viden fra dig og dine nærmeste medarbejdere.

Jørgen Winther, Ulrich Fredberg og Mahican Gielen

Så når du skriver, at Sundhedsstyrelsens svar af 28.2.20 »ikke indeholder noget nyt for hospitalerne«, illustrerer du i en næsten tragikomisk grad, at du ikke har forstået problemstillingen.

Den uofficielle »28.2.20-fortolkning« er hele grundlaget for sagen mod Silkeborg. Trods jeres forgænger (og tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse) kalder Silkeborgresultaterne »Det største fremskridt for lungekræftpatienter i mange, mange år«.

Så selv om »din« skrivelse er fyldt med faktuelle fejl, skal du alligevel have tak for du lagde navn til skrivelsen, der klart har dokumenteret, at hele »lavdosis-CT-sagen i Silkeborg« bygger på udtalt manglende indsigt og viden fra dig og dine nærmeste medarbejdere.

Læs også
Samme regler for patientsikkerhed i Randers og Silkeborg

Stedvis får man desværre indtryk af, at der indgår bevidste usandheder, skjulte oplysninger for politikerne, og en uhyggelig manglende evne og vilje til at sætte sig ordentligt ind i sagen. En sag der unødigt har skabt frygt i befolkningen, utryghed hos medarbejdere og grundløst udstillet de praktiserende læger.