Sløring af støjbelastningen fra FDM Jyllandsringen

Udgivet:09. april 2022, 08.43

Læsetid:2 minutter

Af Finn Petersen og Jørgen Jensen På vegne af Miljøforeningen Jyllandsringens naboer

STØJ Flot beskrivende artikel om den nye chef for FDM Jyllandsringen i lørdagsavisen 2. april.

Udtalelserne er tydeligvis et led i den slørings-strategi som FDM Jyllandsringen nu prøver at bluffe alle med - det vil sige borgerne inklusiv FDM Jyllandsringens tilsynsmyndighed Silkeborg Kommune. FDM inviterer sågar selv avisen ud for at sløre, hvad der reelt foregår af larmende aktiviteter på Jyllandsringen. Og den ukritiske læser kan efterfølgende nemt foranlediges til at tro, at det er vinden, som giver de største støjproblemer.

Det ville virke professionelt og ikke som sløring, hvis chefen for FDM Jyllandsringen ville fortælle naboerne, hvilke andre aktiviteter Jyllandsringen vil satse på udover motorløb.

For hvis det er motor-ræs under påskud af virksomhedsdrift, grønne køretekniske aktiviteter, møder mv, så viser historien fra de seneste år, at diverse trackdays, events mv blot giver naboerne mere larm i baghaven og færre stille grillaftener og eftermiddage med fuglefløjt.

Som skrives og FDM Jyllandsringen kan fremvise, så pakkes støjmålingerne ind i flotte kurver og grafer, som vor tids elektroniske redskaber kan præsentere og som giver mulighed for at sløre komplekse data, så de bliver troværdige for lægfolk. Og ingen kan gennemskue, at data stammer fra ubrugelige støjmålinger, der ikke giver et retvisende støjbillede.

Fakta er, at støjen fra FDM Jyllandsringen breder sig langt ud i det åbne land op til flere kilometer fra banens beliggenhed. Hvis det blot, som udtales, var vindens susen, som kunne høres, så havde de støjplagede naboer aldrig dannet en nabogruppe og søgt juridisk bistand til at få støjen nedbragt.

Og hvem kan forestille sig, at naboer synes, det er sjovt at bruge tid og penge på at bekæmpe den støj, som opleves som stigende og som nu er nået et niveau, hvor den i perioder styrer liv og færden.

Og skulle der komme overskridelser på det iscenesatte udstyr, så kan det altid pakkes ind i en gennemsnitsbetragtning af støjen over en lang periode, dvs midling over 8 timer.

Dette punkt blev sneget ind i miljøgodkendelsen i 2013, uden at tilsynsmyndigheden Silkeborg Kommune havde overblik over konsekvenserne. Og her har vi så den fortsatte ballade om støjen fra FDM Jyllandsringen!

Forkortet af redaktionen