Billig klima-sikringsløsning

28. juli 2021, 09.45

KLIMA Rettidig omhu. Det er, når man i tide ser en fare og aktivt iværksætter tiltag, der minimerer eller forhindrer de skader og ulykker, som faren kan forvolde.

Silkeborg kan, lige så nemt som Esbjerg, Kerteminde og andre byer, rammes af et skybrud, der giver mere end 60 mm regn i løbet af en time. Det medfører, at Silkeborg Langsø stiger 8-10 gange så meget i løbet af de næste timer, og vandspejlet dermed kommer over 20 m.o.h.

Der er forhåbentligt stadig nogle på rådhuset, der kan huske, hvordan byen så ser ud.

Rettidig omhu vil derfor være at få skåret grøde i Gudenåen hele vejen til Tange Sø, så vandspejlet i Silkeborg Langsø holdes omkring den officielle middelvandstand på 18,70 m.o.h.

Herved skabes der et klimasikringsbassin, der kan rumme et skybrud på over 100 mm regn, og dermed reducere oversvømmelserne hele vejen fra Silkeborg til Randers. Denne klimasikringsløsning er billig og effektiv, og så virker den med det samme. Det kan man ikke just sige om de tiltag, man ellers prøver med.

Indlæser debat...