Vækst: Sommerhilsen fra en udviklingsentusiast

23. juli 2019, 12.39

BYUDVIKLING I de 4 år, jeg var formand for plan- & miljøudvalget, læste jeg mange oplæg, udkast, klager, læserbreve og lignende om byudvikling. Jeg har lært meget om dette område på kort tid, og jeg har lært meget om bekymringer og begejstring i den danske folkesjæl, når det gælder projekter og byggeri.

Dengang - i 2014 - var der brug for at give tingene mere fart. Der var lav aktivitet i byggeriet, og der var frustration hos mange, der gerne så kommunen udnytte mere af sit potentiale som attraktivt bosætningsområde. Den korte evaluering må være, at tingene blev vendt, og boligbyggeriet samt tilflytningen har fået »vind i sejlene«. Det fortsætter heldigvis.

Indenfor de sidste 3-6 måneder har jeg igen læst en del læserbreve, indlæg og opslag om byudvikling i Silkeborg. Jeg har også deltaget i rigtig mange af debatterne på de sociale medier. Mange af indlæggende kommer fra 1-2 håndfulde personer og meningsdannere, der mener, at vi nu må »slappe lidt af«. At tempoet skal ned. At højder, antal og typer er »for meget«.

Som politiker er jeg vant til, at folk mener forskellige ting. Som tidligere udvalgsformand er jeg desværre også vant til, at det ofte er nej-sigerne, som fylder mest i billedet. Måske er de mere på dupperne i forhold til at undgå noget, de ikke kan lide? Det kræver ikke mange minutter på de sociale medier (og til tider i aviserne) for at se, at nej-sigerne også i denne debat har valgt at skabe en hård front til mange af projekterne i byen. Ligesom de nu fortæller deres følgere, at »det der med flere indbyggere … det er lige meget.«

I min optik er det synd. Lad mig undlade en teknokratiske forklaring af kommunal og statslig udligning/tilskud, men alene minde jer alle om, at vores butikker, restauranter, klubber, kulturinstitutioner og attraktioner alle er afhængige af gæster, kunder og besøgende. Konkurrencen fra digital handel og adspredelse er stor, og det gælder om at have gæster i nærheden. Indbyggere. Medborgere. Nye venner, kunder og fæller.

Måske vil nogle gerne sige nej tak til dem pga. en etage, en fløj, en vej eller andet, som måske kommer nær deres egen bolig.

Men ikke mig. Jeg siger ja tak og velkommen til flere nye »silkeborgensere« og gode projekter i kommunen.

Jeg håber i mit sommersind, at mine 30 kolleger i byrådet ikke bliver for påvirkede af mange læserbreve med få afsendere, men i stedet tænker lidt større på vegne af byen og vores fremtid som attraktiv handels- og oplevelsesby.