Ny jernbane til Aarhus: Nu skal linjeføringer undersøges

Nu begynder undersøgelse af, hvor den kommende jernbane mellem Silkeborg og Aarhus skal placeres. Umiddelbart er tre forskellige linjeføringer i spil

Udgivet:04. februar 2022, 12.00

Læsetid:2 minutter

Jesper Rosenquist
Journalist| jero@midtjyllandsavis.dk

1 år siden

SILKEBORG Partierne bag aftalen om Infrastrukturplanen har godkendt, at undersøgelsen af den kommende et-sporede jernbane mellem Silkeborg og Aarhus nu kan gå i gang.

Undersøgelsen starter med en indledende fase, hvor der på et overordnet niveau blandt andet sker en vurdering af mulige linjeføringer.

Efter den indledende undersøgelsesfase vil forligskredsen blive forelagt et oplæg med én til tre linjeføringer, som Banedanmark indstiller videre undersøgt sammen med blandt andet miljøkonsekvensvurderinger af projektet.

Transportministeriet peger på tre mulige linjeføringer fra en forundersøgelse af projektet fra 2016, som skal undersøges nærmere.

Det er linjeføringerne benævnt C1, C3 og C4.

Linjeføringen C1 går langs Nordskovvej og Silkeborgmotorvejen, mens C3 går til Sejs-Svejbæk via den eksisterende jernbane, hvorefter den skærer gennem Linå Vesterskov. C4 går også til Sejs-Svejbæk via den eksisterende jernbane, men går herefter sydøst om Linå Vesterskov, inden den drejer mod nord.

Undersøgelsen klar i 2025

Det er forventningen, at undersøgelsen skal ligge klar i første kvartal af 2025.

Formålet med den nye jernbane er at forbedre den kollektive trafikbetjening i Midt- og Vestjylland ved at reducere rejsetiden i størrelsesordenen 14 minutter fra Herning og Silkeborg til Aarhus.

Den nye jernbane skal designes til passagertog med en tophastighed på 160 km/t, og det forudsættes, at det bliver et batteritog.

Væk med bomme

Som en del af projektet med den nye jernbane skal overkørslen ved Frederiksberggade i Silkeborg opgraderes med henblik på at løse de trafikale udfordringer, der allerede i dag eksisterer i området.

Gennem årene er der drøftet forskellige løsninger, så trafikken ikke går i stå på grund af jernbanebommene. Senest har det været drøftet, om jernbanen kan føres under vejen.

Banedanmark skal i den indledende undersøgelse skitsere de mulige løsningsmo-deller og i denne proces inddrage Silkeborg Kommune med henblik på at afklare lokale ønsker for stationsområdet.

Som en del af den indledende undersøgelsesfase afholder Banedanmark en idéfasehøring, hvor lokale interessenter og organisationer kan komme med input og ønsker i forbindelse med anlæg af den nye jernbane og opgraderingen af overkørslen i Silkeborg.

Der er afsat 256 millioner kroner til opgraderingen af overkørslen.

Tidsplan for undersøgelse

Februar 2022: Undersøgelsen bliver igangsat.

3. kvartal 2022: Idéfasehøring.3. kvartal 2023: Afrapportering af indledende fase til forligskredsen med henblik på stillingta-gen til videre proces.

4. kvartal 2024: VVM-høring.

1. og 2. kvartal 2025: Ekstern kvalitetssikring.

3. kvartal 2025: Afrapportering af beslutningsgrundlag til for-ligskredsen og stillingtagen til igangsætning af anlæg.

4. kvartal 2025: Eventuel fremsættelse af anlægslov.