Leder: Få så styr på det spildevand

11. oktober 2021, 14.21

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Gang på gang strømmer der store mængder fortyndet, men urenset spildevand ud i de danske søer, vandløb og farvande. Det sker i de fleste - formentlig alle - danske kommuner. For når der kommer en ordentlig regnskylle, er kloaksystemer og renseanlæg ikke dimensioneret til at tage mod de store mængder vand, der er en blanding af dels regnvand dels spildevand fra husstande og erhvervsliv.

Og mængden af vand stiger på grund af øget nedbør, men også fordi byerne vokser, og det betyder flere kvadratmeter tage, fortove, veje og flisebelagte arealer. Herfra ledes regnvandet som oftest ud i kloaknettet, og er der ikke sket en separering af regnvand og spildevand, så bliver der så stort pres på, at eneste mulighed er at lede store dele af blandingen af regnvand og spildevand urenset ud i naturen.

Men et er kravet om udledningstilladelser. Langt vigtigere er det, at urenset spildevand overhovedet ikke hører hjemme i naturen

Bent Nørgaard i dagens leder

I Skanderborg kommune har man så yderligere det problem, at der ikke er styr på de tilladelser, der skal være givet til at udlede vandet. Gad i øvrigt vide, om det er den eneste kommune, der står i den situation.

Det går naturligvis ikke. Det er pinligt, når en offentligt ejet forsyningsvirksomhed ikke har styr på sine tilladelser. Hvordan skulle man så med overbevisning kunne kræve, at alle private har det?

Men et er kravet om udledningstilladelser. Langt vigtigere er det, at urenset spildevand overhovedet ikke hører hjemme i naturen.

Fra kredse i landbruget har det mange gange været påpeget, at det er svært at forstå, at landbruget skal overholde stramme krav, samtidig med at man fra byerne kan udlede store mængde urenset spildevand. En helt berettiget kritik.

Problemet er slet ikke nyt. Grundlæggende er det lige så gammelt som den første danske kloakledning - tidligere røg alt spildevand urenset ud i naturen.

Der bliver heldigvis gjort meget for at løse problemet. Det er mange år siden, at arbejdet med at få separeret overfladevand og spildevand blev indledt. Hertil kommer, at man også er blevet mere og mere bevidste om, at mængden af regnvand i kloakkerne kan nedbringes væsentligt. Det kan være ved at lave nedsivning gennem faskiner, ved at bruge belægningsformer, som regnvandet kan sive ned gennem, ved at bygge med »grønne tage« og flere andre tiltag.

Separering af spildevand og regnvand er en opgave, der koster svimlende formuer, og der er ikke andre til at betale end forbrugerne. Vi er kommet langt, men der er også stadig langt, til vi er i mål.

Få sat tempoet op, vi kan simpelthen ikke være bekendt at blive med at lede urenset spildevand ud.

Indlæser debat...