Landmand får ja til at gennembryde beskyttet dige på grund af ny vej

17. maj 2021, 10.59

Foto: Flemming Hansen

IKAST-HERNING En landmand fra Herning har ansøgt Ikast-Brande Kommune om dispensation til at nedlægge 100 meter af et beskyttet dige på en mark, som krydser kommunegrænsen, og det har Teknik- og Miljøudvalget godkendt.

Ansøgningen er kommet som følge af den igangværende vejforlængelse af O. Vestergaard Poulsens Allé fra området ved Bøgildvej på Ikastsiden til rundkørslen ved N.O. Hansens Vej på Herning-siden.

Landmandens begrundelse for at gennembryde diget er, at markdriften vanskeliggøres af den nye vej.

Diget er imidlertid beskyttet i museumsloven, der siger, at digets tilstand ikke må ændres. Dog kan byråd i særlige tilfælde give dispensation.

I vejledningen for dispensationer fra loven fremgår flere eksempler, som i store træk minder om sagen på marken vest for Ikast, som vil være vanskeligt dyrkbar fremover, og derfor er det i overensstemmelse med praksis at give en dispensation til at nedlægge diget.

Indlæser debat...