Byudviklingen: Kvantitet eller kvalitet?

1. juli 2020, 11.46

Foto: Jakob Stigsen Andersen

BYUDVIKLING For ikke mange dage siden skrev redaktør Bent Nørgaard en leder i Midtjyllands Avis, hvori han stillede spørgsmålet, om tiden var inde til at tænke bevarelse i Silkeborg by. Samtidig har flertallet i byrådet fokus på Silkeborg som outdoor hovedstad

Silkeborgs omgivelser og natur er bestemt også vores stærkeste brand, så på begge områder er foreningen Skøn på Silkeborg helt på linje.

Og efter vor opfattelse er bevarelse og ideen om et »Outdoor Mekka« to sider af samme sag, og bør nyde samme fremme.

Silkeborg by udvikler sig og bliver stadig større såvel geografisk som befolkningsmæssigt.

Hvordan sikrer vi bedst sammenhængskraften med de mange nye og sikkert relativt unge tilflyttere, der kommer hertil uden nogen speciel tilknytning eller passion for Silkeborg by og centrum? Mange af dem arbejder sikkert stadig andre steder og flytter hertil og bliver pendlere.

Hvordan sikrer vi os, at Silkeborg centrum står som det sted, hvor de kan lide at færdes og handle? Næppe ved at bygge flere punkthuse og højhuse!

Misforståelserne med Fredenstårn, der desværre er vedtaget, og den massive udbygning af Søtorvet, der er helt ude af skala og proportioner, kan vi ikke ændre på, men meget kan stadig gøres.

Silkeborg centrum blev i de første årtier af 1900’tallet skabt af fremragende arkitekter som Anton Rosen, Edvard Jensen, K.P. Kristjansen og Max Pape for at nævne nogle af dem. De havde evnerne til at skabe miljøer, hvor folk kan lide at færdes, handle og opholde sig. Skal vi ikke være fælles om at påvirke developere, politikere og embedsmænd til at arbejde for, at vi bevarer og forstærker disse værdier, så vi kan sikre byens egenart - vores kulturhistorie. Til glæde for alle der bor her, alle der besøger byen, og vores handelsliv.

Fokus bør rettes mod skånsom renovering og bevarelse fremfor hårdhændet nedrivning og fantasiløst nybyggeri, når det gælder Silkeborg by.

Men det kræver en anden tilgang til tingene end den massive fokus på byfortætning, der i øjeblikket er mantraet. Det herskende flertal i byrådet synes, som deres bidrag til at udvikle byen, i stedet for æstetik, historie og kulturarv, udelukkende at tælle antal boliger.

Skøn på Silkeborg har som et eksempel arbejdet hårdt for at sikre miljøet i det, der er blevet kaldt Justitskvarteret. Mange har set forslagene til det, der skal erstatte politimesterboligen fra slutningen af 1800’tallet, og det der skulle erstatte Birkedommerboligen fra samme periode. Det ene henholdsvis et punkthus i 6 etager og det andet en boligkarre i 8 etager.

Begge dele arkitektonisk sikkert udmærkede byggerier, men hvordan ser man i arkitekturen hensynet til, at de, i et kulturhistorisk interessant område, skulle erstatte bevaringsværdige bygninger, der er en del af byens historie og tilmed skal være nabo til en smuk gammel politistation. Hvor er kulturarvsspecialisterne henne?

Lad os håbe det politiske flertal indser, at tidens trend ikke tilsiger »mere«, men i stedet at vi ønsker »bedre«. Tiden er inde til at tænke kvalitet. En byudvikling, der bevarer vores kulturarv, og hvor det nye, som der naturligvis også skal være plads til, indpasses med respekt for det, som tidligere tiders dygtige arkitekter har skabt.