Politimesterboligen og boligbyggeri - svarene blæser i vinden

5. december 2019, 12.58

Foto: Jakob Stigsen Andersen

BYUDVIKLING Der blæser stadig et par ubesvarede spørgsmål i vinden omkring salg af den tidligere politimesterbolig. En bygning som en nabo angivelig gerne ville have købt og bevaret.

Hele sagen omkring salget forekommer besynderligt: Bygningen var ejet af erhvervsstyrelsen, og Silkeborg kommune kunne i 2013 overtage den for 20.000 kr. Man brugte snildt 120 mill. kr. på et stadion, og over 100 mill. kr. på Nordskovvej, men for 20.000 kr. - gentager - 20.000 kr. ville man ikke overtage en matrikel, som var vurderet til over 2 mill. kr. Det var under borgmester Hanne Bæk Olesen, og såvel Søren Kristensen (S) som Hans Okholm (SF) og Steen Vindum (V) var medlemmer af det stærke økonomiudvalg. (Hans Okholm som - besynderligt - i mandagens avis, via et læserbrev, viste uro og så sig nødsaget til at forsvare borgmesteren omkring habilitet). Disse tre personer udgør også i dag hovedaksen i den førte boligstrategi. De bør stå til ansvar, begrunde og forklare, hvorfor man ikke købte matriklen vurderet til 2 mill. kr. for 20.000 kr.? Beslutningen har jo reelt påført kommunen et milliontab.

Kommunen havde, f.eks. tidligere i 1987, overtaget Vejlsøhus fra amtet til 1 kr.! Og i 1992 købte kommunen Silkeborg Bad af Realkredit Danmark til en meget favorabel pris. Ganske vist under en tidligere fremsynet borgmester, men hvilken værdi har det ikke tilført kommunen. Det samme kunne politimesterboligen og matriklen, have bidraget til. Men den er nu i en bygherres varetægt med etagebyggeri for øje.

Det er ingen hemmelighed, at byggestrategien i disse år, fuldstændig foregår ukritisk på bygherrens præmisser, ikke mindst arkitektonisk. Med få undtagelser slutter hele byrådet op om denne politik, der virker som leflen og rygklapperi.

Der stilles ingen krav til æstetik eller stil, og om det passer ind i et bestående klassisk byggeri. Om man er for eller imod etagebyggeri, er jo ikke afgørende for at stille krav om arkitektur og stil.

Selv om byrådet ikke kan forpligtes ud over sine evner, er det dog bemærkelsesværdig, at kun få løfter et øjenbryn ved nye prospekter. Der er dog trods alt 31 medlemmer. Om det er manglende evne, vilje eller giden, ja det svar blæser også i vinden ...