Vi anker godkendelse af stort svinebrug

3. december 2021, 12.28

MILJØGODKENDELSE Den 4. november 2021 udstedte Skanderborg Byråd en miljøgodkendelse på mere end en fordobling af svineproduktionen på Hårbyvej 43, Ry, der ligger få kilometer øst for Ry byskilt. Det sker uagtet at Miljøforeningen Dover Sogn har klaget over den øgede påvirkning af naturen, sundhedsmæssige problemstillinger, beskyttelse af grundvandet, de trafikale forhold, massiv klimabelastning, og at ansøger ikke har kunnet påvise den erhvervsmæssige nødvendighed med udvidelsen, som Husdyrbekendtgørelsen kræver.

Miljøforeningen anser kommunens fremgangsmåde og håndtering af miljøgodkendelsen, som ude af trit med befolkningens ønsker til en grønnere fremtid

Peter N. Andersen. Miljøforeningen Dover Sogn

Et af klagepunkterne omfatter tilladelsen til udledning af en maksimal ammoniakbelastning af de nærliggende fredskove, moser og søer, der per definition må betragtes om ammoniakfølsom. Ifølge en rapporten »Tålegrænser for dansk natur« fra Aarhus Universitet er grænsen 10-20 kg N per hektar per år. Skanderborg Kommunen skønner i miljøgodkendelsen at udledningen af er op til 20 kg N og dermed lige akkurat kan holde sig under grænsen. I Miljøforeningen synes vi, at det er ærgerligt, at kommunen ikke ønsker at tage naturens part. Det kunne ske ved at kræve en maks udledning 10 kg N per hektar.

Miljøforeningen anser kommunens fremgangsmåde og håndtering af miljøgodkendelsen, som ude af trit med befolkningens ønsker til en grønnere fremtid, baseret på en bæredygtig udvikling med skyldig hensyntagen til den følsomme natur, vi har omkring Ry. Det er vanskeligt at se kommunens grønne profil midt i »svineriet«.

Læs også
Svineindustri ved Ry - giver det mening? Ja hvis det hjælper Svejstrup borgerne!

Miljøforeningen Dover Sogn har stor forståelse for en udflytning af svineproduktionen fra landsbymiljøet i Svejstrup til en af svineproducentens øvrige produktionssteder. Dette synspunkt er forelagt Skanderborg Kommune, der dog ikke har valgt at medtage dette som en forudsætning godkendelse af en fordobling af svineproduktionen på Hårbyvej 35.

Læs også
Byrådet bør selvfølgelig kunne regulere store svineproduktioner

Miljøforeningen har derfor klaget over miljøgodkendelsen.

Skanderborg Byråds Miljøgodkendelse til en øget svineproduktion på Hårbyvej 43 kan ses på kommunens hjemmeside.

Indlæser debat