Undgå fejlplacering af skolen i Ry

Udgivet:27. september 2022, 11.08

Læsetid:2 minutter

Af Carl Johan Lange Birgitte Mindegaard, Inge Mikkelsen, Karsten Hald Nielsen, Karin Lund og Poul Lisby. Borgere i Ry

BYUDVIKLING Skanderborg Kommune har stirret sig blind på en løsning, hvor den nye skole og daginstitution skal kobles sammen med den selvejende institution Ry Hallerne.

Det kan godt være, at det ser ud til, at være den billigste løsning for kommunen, men på sigt vil det spænde ben for Ry Hallernes kommende udviklingsmuligheder.

Også den nye skole vil være forhindret i at kunne udvide fremover, på grund af pladsmangel.

Kommunes plan om at placere den kommende nye skole tæt på Ry Hallerne vil give store trafikale problemer på Thorsvej med de mange børn, der vil blive kørt til og fra skole og daginstitution.

Når der er store arrangementer i Ry Hallerne, så er der rift om parkeringspladserne.Det betyder, at forældre og personale på den kommende skole og daginstitution vil få svært ved at finde ledige p-pladser. På sigt kan det betyde, at det bliver nødvendigt at etablere ekstra parkering, der hvor boldbanerne er i dag.

De nuværende og kommende brugere af Ry Hallerne kan efter skolebyggeriet risikere, at der ikke er plads til dem i hallerne, fordi skolerne kommer til at fylde mere.

Af sagsfremstillingen fra byrådets møde 22. juni 2022 fremgår dette allerede: (uddrag), »Analysen tyder på, at der i de kommende 10 år er tilstrækkelig kapacitet til idrætsundervisning i ny skole (inklusiv SFO og klub), Knudsøskolen og Mølleskolen i de eksisterende idrætsfaciliteter på skolerne og i hallerne. Derudover vil der i et vist omfang også være kapacitet til dagtilbud, Gudenåskolen og til foreningsaktivitet i dagtimerne«. I den oprindelige plan var den nye skole tænkt beliggende mellem Knudhulevej og boldbanerne. Det er for os at se en ideel løsning.

Det er et roligt område - tæt på Ry Hallerne og boldbanerne. Der er plads til nye parkeringsområder og med tilkørsel fra både Knudhulevej og fra Ellemosen. Der er plads til en ny skole og daginstitution samt flere mindre sale til idræt og andre aktiviteter til børnene. Nogle af bygningerne i Ellemosen, kunne måske fungere sammen med den kommende skole/daginstitution/SFO.

- Bevar fodboldbanerne

- Byg den nye skole ved Knudhulevej

- Byg en skole, hvor værdigrundlag, bygninger og fritidsområder stemmer overens

- Sæt den demokratiske proces igang hurtigst muligt med en reel og ærlig borgerinddragelse

- Åbenhed og gennemsigtighed i hele processen.

På byrådsmødet onsdag 28. september kl. 17.00, bliver skolebyggeri i Ry behandlet.

Dagsorden til byrådsmødet kan hentes på Skanderborg Kommunes hjemmeside.

Indlæser debat