Regionens budget 2022: Kejserens Nye Klæder

14. september 2021, 12.41

REGIONSHOSPITALET I forbindelse med regionens Budget 2022 har flere af de involverede politikere haft en række tendentiøse og selvrosende indlæg i MJA, baseret på påstande om alle deres sundhedsmæssige gode gerninger for borgerne i Silkeborg og omegn.

Hvad værre er, når regionsformand Anders Kühnau i MJA (9.9.21) på kluntet vis forsøger at oversælge budgetaftalen 2022 ved retorisk at forsøge at kamuflere de økonomiske nøgletal.

I budgetaftalen for 2021 fik Silkeborg Hospital bevilget 30 mio. kr. over en 10-årig periode med henblik på at rette op på hospitalets stærkt nedslidte bygninger.

Hvad med resten af hospitalet? - som er i en dårlig fysisk forfatning og tillige præget af pladsmangel, hvilket gavlbyggeriet ikke løser

Erik Kristensen

Denne bevilling var vel nærmest at opfatte som et »hold kæft bolche« til en stærk kritisk befolkning, som havde gennemskuet regionsrådets vedvarende skævdeling af de økonomiske midler på Silkeborgs bekostning.

Gavlbyggeriet var ikke indeholdt i dette beløb. I henhold til forligsteksten for Budget 2022 konverteres de i 2021 bevilgede 30 mio. kr. alene til at fuldende gavlbyggeriet, hvis omkostning er estimeret til 44-51 mio.kr.

I Budget 2022 er der bevilget 5 mio. kr.

I budgettet for 2023 planlægges et beløb på 9 mio. kr., dog med den bemærkning »at prioriteringen af de 9 mio. kr. vil medføre at de andre projekter i investeringsplanen må udskydes«. Med andre ord vil 30+5+9 give 44 mio. kr. dvs. lige tilstrækkeligt til at dække minimumsomkostningen for gavlbyggeriet og intet til anden renovering.

Reelt har hospitalet i Silkeborg fået 5 mio. »nye« kroner i 2022.

Det er i talrige tidligere indlæg i MJA dokumenteret, at bevillingerne til Silkeborg er småpenge sammenlignet med regionens øvrige hospitalers trecifrede millionbeløb. Aktuelt kunne således nævnes at skandalehospitalet i Gødstrup, som nu er forsinket på femte år. Det koster ca. 15 mio. kr. pr. måneds forsinkelse.

Efter 15 års forsinkelse er det naturligvis glædeligt at gavlbyggeriet formentligt bliver gennemført i fuldt omfang dvs. med tre etager. Dermed etableres der omsider tidssvarende forhold for indlagte patienter.

Læs også
Millioner til byggeri på hospitalet i Silkeborg
Abonnement

Hvad med resten af hospitalet? - som er i en dårlig fysisk forfatning og tillige præget af pladsmangel, hvilket gavlbyggeriet ikke løser. Hospitalet har en investeringsmangel på 200 - 300 mio. kr., for at kunne blive gennemgribende moderniseret og udvidet.

Overordnet vurderet fremtræder regionsrådsformanden som kejseren i Kejserens Nye Klæder. Politisk afklædt for omgivelserne, men desværre ikke i egen optik.

Læs også
Regionshospitalet Silkeborg er prioriteret

Dette kan kort illustreres med:

Skandalerne med ledelsen og økonomien på Universitetshospitalet Århus

Skandaleforvaltning af Lavdosis CT-scanning af lungecancer

Skandalebyggeriet i Gødstrup

Skandaledirektionen i regionen og dens fortsatte forbliven

Skandaleledelsen af Hospitalsenhed Midt

Der er behov for en ny formand samt en ny politisk mentalitet, hvor der ikke tales ned til borgerne, men hvor der informeres reelt om de faktuelle forhold.

Forkortet af redaktionen

Indlæser debat...