Lad Vestergades renovering blive klimaideal

30. november 2019, 08.00

Foto: Jakob Stigsen Andersen

GADE-RENOVERING Silkeborg Kommune har informeret om, at Silkeborg Forsyning i 11 måneder af 2020 vil være i gang med opgravning i Vestergade fra Hostrupsgade og vesterud med henblik på at separere regnvand fra husholdningernes og virksomhedernes udledning. Gaden vil blive spærret flere steder en stor del af året. Hostrupgade og Toldbodgade »vendes om«.

Dette burde give anledning til at foretage en rigtig god trafikmæssig, miljømæssig og klimamæssig projektering Jeg er medlem af Andelsboligforeningen Vestergården og har tidligere været med til at formulere et brev fra andelsforeningen til kommunen vedr. behovet for at nedsætte hastighedsgrænsen fra 50 til 40 km/t.

I 2017 blev det lovliggjort at gennemføre forsøg med nedsættelse af hastigheden på strækninger, hvor der foregår megen trafik, findes mange institutioner, butikker, og hvor oversigtsforholdene er dårlige. De hidtidige forsøg har været positive.

En prognose siger iflg. MJA den 1.4.2018, at der frem til 2030 vil udvikles en vækst i trafikken på Vestergade med op til 70 %. Iflg. kommunens statistik, som Rambøll har udarbejdet, kører der nu ca. 8.000 biler i Vestergade i døgnet. Og i 2017 skete der på Vestergade 8 registrerede uheld, det samme antal som på Borgergade syd. Det højeste antal trafikuheld i kommunen. Et uheld koster samfundet i gennemsnit mindst ½ mio. kr. Der er med andre ord 4 mio. kr. at spare, hvis der ikke sker uheld på Vestergade.

Vestergade fra Hostrupsgade og vestpå er karakteriseret af 3 baner, hvoraf den ene er en parkeringsbane. Derudover forholdsvis smalle cyklestier og fortove i hver sin retning. Der er en række busholdepladser og nogle »fodgængerovergange«, men overgangene er ikke markeret på nogen måde. Jeg kender ikke lignende i Danmark. Man kunne med fordel andre steder i Vestergade installere fx det samme system inkl. blinklys som ud for Fakta og med tydelig markering af, at dette er en formel og reel forgængerovergang.

Kommunens begrundelse for at afvise forslaget dengang var, at Vestergade ikke, selv om døgntrafikken var lige så stor som Borgergades, havde så mange forretninger på begge sider, og at der ikke var så mange institutioner. Min påstand er, at begrundelsen ikke holder, fordi man ikke tager de mange busser (gule såvel som blå med 2 stoppesteder i Vestergade) med og ignorer en stor og støjende lastbilstrafik fra og til Herning/Ikast.

Endelig ignorerer man, at Kornmods skole ikke bare vender ud mod Skolegade men også Vestergade, som de mange børnehavebørn og SFO’ere fra Kornmods bruger hver dag på vej til og fra skolen til Vestergadehallen eller Odden. Der er mange flere børn på Vestergade, end man skulle tro ud fra, hvad Rambøll finder frem til ved en skrivebordsanalyse (som måske burde ajourføres).

En nedsættelse af hastigheden på Vestergade har stor betydning for forureningen, udledning af CO2 og tilskadekomne. Hvorfor skal Bilernes By, Silkeborg, ikke gå foran, blive Bilernes og Cyklernes By og vise, hvordan en smidig, ufarlig og klimavenlig trafik kan udvikles? Et Silkeborg-bidrag til FNs verdensmål, intet mindre. Og det er jo ikke noget pjat. Vi skal starte der, hvor vi står her i Silkeborg. Trafikken i Vestergade, oversvømmelse i Gudenåen, rent vand i Langsøen, bedre og mere intelligent affaldshåndtering.

Ovennævnte forslag koster ikke ekstra, lad Vestergade blive en flot, gennemtænkt klimagade og trafikgade.