Drop planerne om et nyt Museum Jorn

1. oktober 2020, 12.58

KUNSTMUSEUM I forbindelse med indgåelsen af det nye budgetforlig, besluttede man at fjerne de 30 mio. på anlægsbudgettet, som skulle være med til at finansiere en indendørs cykelbane. Årsagen var, som jeg har forstået det, at det ikke var lykkedes for folkene bag det i øvrigt meget spændende projekt at skaffe de manglende penge fra fonde til projektet. Det kan der selvfølgelig være en vis logik i, men personligt ærgrer det mig, for en indendørs cykelbane kunne virkelig sætte Silkeborg på Danmarkskortet. Der findes i dag kun to indendørs baner i landet, en i Ballerup og en i Odense. Derfor kunne der være store perspektiver i, at den jyske bane lå i Silkeborg. Men nu er projektet altså lagt i mølpose.

Hvis det stod til mig, så burde den samme logik overføres til det meget større projekt med at bygge et nyt kunstmuseum ved Silkeborg Langsø. Det projekt har snart været så længe i støbeskeen, at man burde kunne få en fornemmelse af, om projektet kan gennemføres - og om det overhovedet skal det.

Projektet om et nyt kunstmuseum blev lanceret i 2015 og man forventede en byggesum på ca. 500 mio. Pengene skulle angiveligt ikke findes i den kommunale kasse, nej slet ikke, blev det pointeret. Men lad os nu se, siger jeg! Den kommunale udgift har indtil nu været i første omgang godt 2 mio., som skulle gå til fundraising og andre aktiviteter. Og efterfølgende har byrådet bevilget yderligere nogle millioner.

Hvis man i byen har mod på at skaffe penge til en kapacitetsudvidelse, var det efter min mening væsentligt mere relevant at udvide det nuværende Museum Jorn, f.eks. med en Per Kirkebyfløj og en udvidelse af cafeen. Der er god plads til en udvidelse ned i Indelukket.

Jørn Rye Rasmussen

Om sommeren 2016 kunne formanden for Museum Jorn, Jørgen Thyde, meddele, at nu havde man fået »en særdeles stærk duo på opgaven med at rejse penge til museumsprojektet«, nemlig Jyske Banks direktør Anders Dam og tidligere koncernchef i Nykredit, Henning Kruse Petersen - sidstnævnte har tidligere været med til at skaffe penge til kunstmuseet Heart i Herning.

Det lyder jo helt fantastisk med sådan et par kanoner fra den finansielle sektor, så det må være en smal sag at skaffe 500 (femhundrede) millioner til projektet? De blev hyret i sommeren 2016 og de fik til udgangen af 2019 til at skaffe pengene. Som jeg har hørt »på vandrørene ude i byen«, er det ikke lykkedes for dem at skaffe pengene - eller bare tilnærmelsesvis - eller bare en enkelt million. Derfor fik de - som jeg har forstået det - forlænget opgaven til udgangen af 2020? Der er vi snart!

Så er det jeg siger: når der ikke indtil nu er skaffet en eneste krone og der ikke er udsigt til, at det lykkes at skaffe det astronomiske beløb, var det så ikke på sin plads at bruge den samme logik, som byrådet har brugt til at begrave den indendørs cykelbane, og så simpelthen sige, at kommunen trækker støtten til projektet?

Hvis man i byen har mod på at skaffe penge til en kapacitetsudvidelse, var det efter min mening væsentligt mere relevant at udvide det nuværende Museum Jorn, f.eks. med en Per Kirkebyfløj og en udvidelse af cafeen. Der er god plads til en udvidelse ned i Indelukket. Og så kunne man bruge det reserverede areal ved siden af rådhuset til andre formål.