Kloden koger - men Danmark ligger lunt

Fortsætter vi med at udlede drivhusgasser i samme tempo som hidtil, er der udsigt til, at kloden ved udgangen af dette århundrede kan bliver omkring 5 grader varmere

16. november 2019, 14.58

cloudy blue sky leaving for horizon above a blue surface of the sea

SILKEBORG Nogle af klodens dygtigste forskere - fysikere, geologer, kemikere, matematikere, statistikere og glaciologer er tilknyttet FN’s klimapanel - og hér justerer man hele tiden forventningerne til, hvordan temperaturen er ved udgangen af dette århundrede.

Områder bliver ubeboelige

Lige nu ser det ikke ud til, at man har overvurderet klimaforandringerne, måske snarere tværtimod,...