Mindeord: Forsker, organisationstalent og en god ven

Seniorforsker Lene Jacobsen, DTU Aqua døde den 2. juni. På vegne af kollegaerne på DTU Aqua i Silkeborg har sektionsleder Anders Koed sendt avisen dette mindeord

11. juni 2018, 11.55

I foråret havde Lene Jacobsen 25 års jubilæum ved DTU Aqua. Efter længere tids sygdom er hun sovet stille ind i en alder af blot 55 år.

Vores kollega og for manges vedkommende også rigtig gode ven seniorforsker Lene Jacobsen, DTU Aqua nåede kun lige at blive 55 år. En uge senere, den 2. juni, sov hun ind omgivet af sin familie efter længere tids sygdom.

Det er et kæmpe savn og tab for DTU Aqua, at Lene ikke er her mere. Hun var en dygtig forsker, havde et stort organisatorisk talent og et smittende humør.

Lene stammede fra Aalborg, men flyttede til Aarhus for at læse biologi på Aarhus Universitet. Her skrev hun speciale om odderen og dens fødebiologi, og da odderen jo som bekendt æder fisk, var det naturligt for Lene at fortsætte sin karriere inden for fiskebiologien. I 1993 startede hun derfor som ph.d.-studerende ved Institut for Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje i Silkeborg (det nuværende DTU Aqua). I 1998 blev hun ansat som forsker og i 2005 som seniorforsker, og i foråret havde hun 25 års-jubilæum ved DTU Aqua.

Lenes forskning og rådgivning havde fokus på fiskebestandene i søerne og åerne. Særligt gedden arbejdede hun meget med, og som noget af det sidste undersøgte hun biologien og økologien hos de gedder, der lever i overgangen mellem ferskvand og saltvand ved å-udløb.

Mens Lene var ph.d.-studerende blev hun mor til en datter, og mens hun var forsker, fik hun en søn. Lene formåede at gennemføre en flot forskningskarriere ved DTU, samtidig med at hun prioriterede sine børn højt.

Fra 2007 var Lene desuden tillidsrepræsentant for akademikergruppen på DTU Aqua i Silkeborg, og fra 2011 var hun næstformand i samarbejdsudvalget på DTU Aqua. Et hverv som Lene varetog på eksemplarisk og uegennyttig vis.

Lene havde et kæmpestort organisatorisk talent, som er kommet os kolleger i Silkeborg til gode mange gange. Hun har sikret, at vores konferencer blev en succes, og hun har spillet en stor rolle i forbindelse med sociale arrangementer på arbejdspladsen som juleklip, julefrokost, »The julebad« og sommerudflugter. Vi har i det hele taget alle sammen nydt godt af Lenes altid gode humør, hendes høje faglighed og hendes sociale kompetencer.

Foruden sine faglige evner havde Lene også kunstnerisk talent, og hun kunne både male og tegne. Det kom os til gode ved flere lejligheder, hvor vi f.eks. kunne sætte Lenes akvareller på forsiden af rapporter og bruge hendes tegninger som logo til events og på t-shirts.

Lene boede i Grauballe og efterlader sig to børn, en kæreste, en søster og sin mor samt et usædvanligt stort netværk af nære venner. Vores tanker går til dem i denne svære stund.