Nej til større hus i udkanten af Levring

Udgivet:29. juni 2022, 15.03

Læsetid:1 minut

Beboer i Levring får nej til større hus.

LEVRING Ejeren af Bygaden 11 i Levring har tidligere fået tilladelse til at bygge et hus på ca. 205 kvadratmeter og en garage på 75 kvadratmeter i landzone, oplyser kommunen.

Nu søger ejerne om en ny tilladelse til at bygge en 232 kvadratmeter bolig med ca. 27 kvadratmeter overdækket areal og en 91 kvadratmeter garage, men har fået nej af Plan- og Vejudvalget.

Det sker blandt andet, fordi Planklagenævnet i lignende sager har afgjort, at der skal gives afslag. Hovedformålet med landzonereglerne er at forhindre byspredning i det åbne land.

Arealer i landzone skal som udgangspunkt friholdes for spredt og uplanlagt bebyggelse, end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Indlæser debat