Strategi for boligsocial udvikling - hvornår skal vi i gang?

2. februar 2021, 12.37

FORKANT Morten Høgh (formand for AMU) skriver i sit indlæg i MJA 28.01.21 at vi, i Silkeborg Kommune, ikke kan være tilfredse med at have områder med høj ledighed, som vi har set bl.a. i boligområdet Lupinvej/Resedavej.

Vi ser frem til at se resultatet af opgjort ledighed i de forskellige områder af Silkeborg kommune og ikke for kun for kommunen som helhed. Netop fordi vi skal have afdækket, om der kunne være andre områder, som kunne have gavn af de indsatser, som vi ser på Lupinvej og Resedavej i den igangværende helhedsplan.

Den igangværende helhedsplan koster 13,3 mio. over fire år. Landsbyggefonden dækker op til 75% af udgifterne, Silkeborg Kommune skal medfinansiere mindst 12,5 % dvs. 1,66 mio. kr. over fire år. Tilsvarende skal boligorganisationerne medfinansiere 12,5 %. Projektperioden udløber 31. oktober 2023, og hvad skal der så ske?

Vi mener at Silkeborg Kommune skal være på forkant i forhold til hvad der skal ske når perioden udløber. For hvem er klar til at gribe nye områder og samtidig sikre den positive udvikling, som er i gang?

Vi vil derfor foreslå, at der igangsættes en proces, hvor målet er en strategi for boligsocial udvikling. En strategi som understøtter udviklingen ikke kun for Resedavej og Lupinvej, men for områder i hele kommunen.

Og ja, det er i god tid … men en stærk boligsocialstrategi for hele Silkeborg Kommune tager tid at udvikle.