27.569 kroner udbetalt: For at betjene en vatpind?!

En lang række anonyme brugere har i de seneste uger lagt lønsedler på det sociale medie reddit og givet indblik i noget, som ellers nærmest er tabu at tale om: vores løn. Der er dog stadig langt til, at vi for alvor får åbenhed om emnet, vurderer ekspert, for der ligger dybere psykologiske årsager bag vores modvilje mod at tale om, hvad vi selv og andre helt præcist tjener

Udgivet:11. november 2022, 14.17

Læsetid:10 minutter

På det sociale medie reddit har en lang række brugere lagt deres lønsedler op. Her kan man blandt andet læse, at en poder sidste år fik udbetalt 27.569 kroner. kroner. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Af Benedikte Ballund
redaktion@m-jylland.dk

1 år siden

Hvad tjener en fængselsbetjentelev? Hvad tjente en poder i 2021’s hektiske corona-testmåneder? Hvad får en gymnasielærer med 8 års erfaring? Hvad er der mon i lønposen til en datamatiker, en smed eller en finansdirektør i en mellemstor virksomhed? Disse spørgsmål kan man i øjeblikket få svar på hos det sociale medie reddit, hvor der er gået trend i at lægge sin lønseddel op.

Svarene på, hvad disse personer tjener, vender vi tilbage til, men for mange vil lønsedlerne give et ikke bare interessant, men også usædvanligt indblik i, hvad andre hiver hjem om måneden. Det er næppe tilfældigt, at det sker på reddit, hvor man optræder med anonyme brugernavne, for at tale om sin løn eller spørge om andres er ikke noget, vi typisk render rundt og gør.

Bare som eksempel har fagblade som Journalisten og Markedsføring tidligere uafhængigt af hinanden prøvet at kontakte chefer på deres respektive område for at høre, om de vil fortælle, hvad de tjener, men er stort set kun blevet mødt med afvisninger. Selv blandt de ellers så åbenhedsorienterede chefredaktører har kun et mindretal lyst til at dele de oplysninger.

Og det er ikke kun dem med lønninger i syv cifre-området, der er tavse. Det gælder os alle sammen - ovenikøbet på vores egen arbejdsplads, hvor man ellers skulle tro, at vi havde en naturlig interesse i at vide, om kronerne fordeles på en fair måde. I 2017 lavede Institut for Menneskerettigheder en undersøgelse, der viste, at 6 ud af 10 ikke taler om løn med kolleger. Den mest populære begrundelse blandt denne gruppe var, at "Løn er en personlig sag". Det svarede 55 procent ja til, og dermed var der også et pænt stykke ned til det næstmest populære svar på listen, nemlig at løn er kompliceret. Det vakte genklang hos 19 procent, mens 13 procent var på en arbejdsplads, hvor det blev anset for upassende at tale om løn.

Den skræmmende sammenligning

At så mange betragter løn som en personlig sag, er ikke noget, der glæder fagbevægelsen, som i årevis har kæmpet for at få medlemmerne til at være mere åbenmundede. Uanset hvilken fagforeningsansat man vækkede midt om natten med spørgsmålet "Hvem har gavn af vores tavshed om løn?”, ville vedkommende formentlig uden tøven kunne svare "Kun arbejdsgiverne".

Den udlægning deler Jørgen Stamhus, der er økonom og lektor ved Aalborg Universitet, hvor han blandt andet forsker i løndannelse og lønsystemer.

- Det er helt legalt, og jeg kan sagtens følge det, lyder det i telefonen fra Aalborg som svar på spørgsmålet, om en lønmodtager ikke kan betragte privatliv som en fordel, inden Jørgen Stamhus fortsætter:

- Men hvor kommer den privatlivsbetragtning fra?

Svaret på det spørgsmål handler ifølge lektoren ikke ret meget om privatliv. Der ligger nogle mere grundlæggende psykologiske mekanismer bag vores manglende lyst til at snakke om løn.

- Fra den økonomiske psykologi ved vi, at folk vurderer værdien af noget ud fra et referencepunkt, og hvis du får mere end en anden, har det, du får, mere værdi. Med andre ord: Hvis du får en lønforhøjelse, er det ikke lønforhøjelsen som sådan, der giver glæden eller værdien. Det er i højere grad, at du får mere end en anden person, som det giver mening at sammenligne dig selv med. Det øger værdien, forklarer han.

Får man omvendt ikke lige så meget som for eksempel en kollega, der laver det samme, så trækker det værdien ned.

- Så oplever man det som et tab: Hvis du selv får 5.000 kroner, og din nærmeste kollega, som du sammenligner dig selv med, har fået 6.000, kan du faktisk føle, at det var et tab, selvom du reelt har fået 5.000 kroner. Hver gang du begynder at sammenligne dig med andre, så udsætter du dig også for risikoen for at pådrage dig selv et tab psykologisk set. At tale om løn kan altså både medføre tab og gevinster, og hvis vi er lidt risiko-uvillige, vil vi være tilbøjelige til at lade være med at kaste os ud i det, siger han.

Faktisk er det ikke engang kun forbundet med følelsen af gevinst at opdage, at vi tjener mere end andre, uddyber Jørgen Stamhus.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hver gang du begynder at sammenligne dig med andre, så udsætter du dig også for risikoen for at pådrage dig selv et tab psykologisk set, siger Jørgen Stamhus, der er økonom og lektor ved Aalborg Universitet. Foto: Martin Ballund

- Der er modeller, der peger på, at man kan føle en vis skyldfølelse ved at have fået mere end andre, selvom det måske er rimeligt nok efter objektive kriterier. Det kan være ubehageligt at stille sig frem og fortælle, at man har fået mere end andre.

En ny åbenhed?

Det var en fængselsbetjentelev, der satte gang i lønsedlerne på Reddit, og han eller hun gjorde det ikke for at skabe åbenhed om løn, men for at få flere til at søge ind på uddannelsen.

"Jeg vidste ikke, det ville skabe en lavine af lønsedler. Men det er da fedt at se hvad folk tjener!”, konstaterer eleven, der optræder under brugernavnet bounty_59.

Det er fristende at se lavinen som en forlængelse af de lønsedler, som ikke mindst sygeplejersker i de senere år har lagt op på for eksempel Facebook for at overbevise omverdenen om, at de skal have mere i løn.

Jørgen Stamhus tvivler dog på, at det er et udtryk for, at der er ved at blive slået hul på vores forsvarsværker og tabuet om løn, så det måske endda vil være noget, vi kommer til at tale naturligt om på de enkelte arbejdspladser.

- Det er jo en del af et politisk spil, når sygeplejerskerne viser deres lønseddel, og når andre følger trop for at sige "Hvorfor skal I have mere i løn end mig?” Det er en anden proces end det, der normalt foregår på en arbejdsplads. Her vil de psykologiske mekanismer, jeg beskrev, simpelthen være for dominerende.

Men måske er der alligevel en opblødning på vej gennem nye generationer på arbejdsmarkedet, der også på andre områder har vist, at de har nye grænser for blufærdighed.

"Hvis de yngre kolleger på arbejdspladsen får øjnene op for, at det kan være til deres fordel at tale løn, da de typisk vil være blandt de lavest lønnede på grund af deres alder og anciennitet, så kan det godt være, at vi vil se en mere åben lønkultur blomstre frem i de kommende år", citerede finansforbundet.dk sidste år chefkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder Morten Emmerik Wøldike for.

Det synspunkt kan blandt andet finde opbakning i en undersøgelse, som akademikerfagforeningen DM lavede blandt sine privatansatte medlemmer sidste år. Mere end dobbelt så mange af dem med få års erfaring talte med deres kolleger om løn sammenlignet med dem, der havde 10-20 års arbejdsliv bag sig, og en undersøgelse har tidligere vist noget lignende i ingeniørernes fagforening IDA.

Alligevel tyder noget på, at de psykologiske mekanismer stadig er på spil. For det er stadig kun halvdelen af de unge DM-medlemmer, der taler løn på deres arbejde, og en tredjedel af ingeniørerne under 31.

Det brede billede

Men tilbage til reddit og lønsedlerne. Fængselsbetjenteleven, der startede det hele, fik sidste måned 13.785 kroner udbetalt – og er i øvrigt tjenestemand med de rettigheder, det giver til blandt andet pension. Poderens lønseddel fra sidste år fortæller, at der blev udbetalt 27.569 kroner. Det lyder vildt for ufaglært arbejde, synes mange på reddit, men dækker over en arbejdsuge på 55 timer og inkluderer en hel del aften- og weekendtimer, og arbejdsgiverbidrag til pensionen kigger man forgæves efter.

Det er ikke nok bare at kigge på lønnen. At sammenligne løn er noget svært noget – og alle har det jo nemmere end én selv.
Jørgen Stamhus, økonom og lektor ved Aalborg Universitet

Gymnasielæreren fik udbetalt 26.869 kroner for september, men oven i det kommer et arbejdsgiverbidrag på knap 5.000 kroner til pensionen. Finansdirektøren i den mellemstore virksomhed fik udbetalt 38.548 kroner – men har også en fri bil og telefon og 9.000 kroner fra arbejdsgiveren til pensionsopsparingen. Smeden med 1,5 års erfaring som udlært fik 27.680 ind på kontoen inkl. betaling for ekstratimer og tillæg – men ingen bidrag til pensionen fra arbejdsgiveren, og datamatikeren, der er system engineer med 15 års erfaring, kunne glæde sig over 33.261 kroner og et pænt pensionstilskud.

Som tallene viser, er løn en kompliceret størrelse – ligesom lønsedler! – og måske er det også mere retvisende at tage fat i lønnen før skat. Så når fængselsbetjenteleven op 23.799 inkl. betaling for nat- og weekendarbejde, mens finansdirektøren hiver 90.000 hjem plus goder og pension.

Hvordan man reagerer på at se andres løn vil nok være meget forskelligt, men Jørgen Stamhus har en formodning om, at vi generelt vil være tilbøjelige til at tro, at andre tjener mere, end vi selv gør.

- Vi har nok en tendens til at finde en referencegruppe, der udstiller en selv som dårligt betalt i forhold til, hvad man er værd. Det kan gælde både internt i organisationer og på tværs. Vi finder dem, hvor der er en indignationsfaktor på spil i stedet for at se på det brede billede, siger han og peger på, at arbejdsvilkårene er vigtige at regne med.

- Det er ikke nok bare at kigge på lønnen. At sammenligne løn er noget svært noget – og alle har det jo nemmere end én selv.

Men et sted skal man jo starte – og måske er det lønsedlerne på reddit?

Åbenhed om løn

Lønsedlerne ligger ikke samlet på reddit, men man kan finde mange af dem ved at skrive "lønseddel" i søgefeltet på reddit.com.

Ifølge Institut for Menneskerettigheders rapport "Hvad tjener du – åbenhed om løn på arbejdspladsen" fra 2017 ville fire ud af ti ønske, at det var almindeligt at drøfte løn på arbejdspladsen. To ud af ti giver dog udtryk for, at intet kan få dem til at tale løn med kollegaerne.

Ifølge ligelønsloven har en lønmodtager har ret til at videregive oplysninger om egne lønforhold. Oplysningerne kan videregives til enhver. Man kan altså ikke forbyde sine medarbejdere at fortælle, hvad de tjener.

Ifølge Danmarks Statistik har den gennemsnitlige lønmodtager i Danmark har en løn på 44.514 kr. om måneden før skat. Beløbet er blandt andet inklusive pension og er opgjort efter den såkaldte standardberegnede timefortjeneste omregnet til fuldtidsmånedsløn.