Leder: En god dag for små skoler

12. oktober 2020, 13.50

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Selvom der er ferie på skolerne i denne uge, mon så ikke der alligevel høres jubel i Bjedstrup og Hylke i disse dage.

Forslaget til ny skolestruktur havde ellers givet anledning til meget stor bekymring i de to små byer i Skanderborg Kommune. Begge stod til at miste deres skoler. Men allerede i løbet af de få dage, der gik fra forslaget til strukturplanen var behandlet i undervisnings- og børneudvalget til det skulle i økonomiudvalget, begyndte opbakningen til skolelukningerne at smuldre. Alle andre partier end Alternativet havde ellers skrevet under på et forslag til ny skolestruktur, der indeholdt de to skolelukninger.

Først DF og siden Venstre meldte fra, hvilket fik en vred borgmester Frands Fischer (S) til at tale om et vildt uanstændigt forløb.

Nu har SF så også meldt ud, at de går imod skolelukninger, og fra Enhedslisten er meldingen den samme, hermed er flertallet væk.

Man forstår sådan set godt Fischers frustrationer. Ikke fordi politikere ikke har ret til at skifte mening. Der er tale om et forslag til strukturplan, og skal offentlige høringer om en plan have nogen reel værdi, skal politikerne naturligvis have ret til at blive klogere. Men i denne sag smuldrede opbakningen så hurtigt, at det er svært at forstå, hvorfor stort set alle bakkede op om at sende planen i høring.

I Bjedstrup og Hylke bekymrer man sig i dag nok ikke over, at forløbet har været uskønt, blot udgangen bliver god for byerne. De to landsbyer har vist en imponerende opbakning til deres skoler og en uovertruffen kampgejst.

Skolelukninger er noget af det værste, der kan ramme en landsby. Mindst på højde med at miste den sidste lokale dagligvarebutik.

Den trussel ser nu ud til at være drevet over. Så der er al mulig grund til at gratulere de to byer. Og til at minde beboerne om, at de mange løfter, de har givet om opbakning til skolerne - såvel ved forældrenes valg af skole som i dagligdagen - forpligter.

Det er vi nu ikke i tvivl om, at de nok skal huske. Skoler i landsbyer har næsten altid stor opbakning.

Men der venter stadig masser af udfordringer. Drift af små folkeskoler er ikke altid let. Og hvordan ser økonomien for de små skoler ud, når der i forbindelse med skolestrukplanen er fastlagt en fremtidige fordeling af resurserne mellem skolerne?

Læs også
Flertal vil alligevel ikke lukke skoler
+Abonnement

For politikerne venter der en kæmpeudfordring. Der er mange skår, der skal klinkes ovenpå forløbet af sagen, og mange andre brikker i det store skole-puslespil kan nu også blive ændret.