Kommuner kan skære grøde oftere

Udgivet:28. januar 2022, 09.28

Læsetid:2 minutter

Af Henriette Würtz og Niels Toft Christensen Ålauget GST

GRØDE I Midtjyllands Avis 21. januar var der en artikel om, at økonomi- og erhvervsudvalget i Viborg har opgivet kommunes oprindelige plan om to årlige grødeskæringer i Gudenåen, og nu vil udarbejde et nyt direktiv med kun èn årlig skæring på deres strækning af åen. Årsagen er ifølge avisen, at Miljøministeriet har bestemt, at kun denne ene skæring kan tillades.

Men et eller andet sted må der være sket en misforståelse i systemet på Viborg Rådhus. Centralmagten i København har ingen myndighed over åens regulativer. Det har kun kommunerne. Så hvis forvaltningen i Viborg har fortalt noget andet til politikerne, så har de et sandhedsproblem. Det er de enkelte kommuner, der står for udarbejdelsen og forvaltningen af vandløbsloven med hertil hørende regulativer. Miljøstyrelsen har ingen myndighed her. Kun i tilfælde af uenighed kommunerne imellem kan Styrelsen gå ind og blande sig.

Det åbner mulighed for, at det burde være en ret enkelt ting, at få udarbejdet nye regulativer for Gudenåen. Enten kan de 4 kommuner (Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers) lave et fælles regulativ, hvor de vedtager, at strategien er op til den enkelt kommune at bestemme på deres særskilte strækningen. Eller kommunerne kan vedtage forskellige og selvstændige regulativer, som efterfølgende godkendes af de øvrige kommuner.

Det kunne jo så også åbne op for, at der i Silkeborg Kommune blev arbejdet videre med den byrådsbeslutning, der blev vedtaget i november 2019, og som indeholder et ønske til et regulativ for åen med flere grødeskæringer.

Midtjyllands Avis overskift i dækningen af sagen 21. januar var misvisende. Her skrev vi, at der kun skulle skæres grøde en gang. Som udvalgsformanden udtaler i artiklen og som også et stort flertal i byrådet har bakket op om, så arbejder byrådet i Viborg på at få mulighed for at foretage en ekstraordinær grødeskæring. Midtjyllands Avis beklager overskiften. Redaktionen