Hvad gør man, når man ikke kan true med tjenstlig samtale

15. oktober 2020, 13.27

SYGEHUSSAGEN I en kronik i Midtjyllands Avis den 12. oktober opfordrer Thomas Balle Kristensen, Mette Fjord Nielsen og Claus Brøckner Nielsen fra hospitalsledelsen ved Hospitalsenhed Midt i overskriften til kronikken til, at nogen skal »sortere i udsagn om personalesager og lavdosis-CT«. Af teksten i kronikken fremgår det, at ønsket er affødt af undertegnedes læserbrev af 5. oktober.

Det må være umådeligt frustrerende, at man i dette tilfælde ikke blot som almindeligt kan indkalde til en såkaldt tjenstlig samtale, og på den måde forsøge at skaffe undertegnede af vejen. I stedet appellerer man til, at andre skal hjælpe med at knægte ytringsfriheden, men hvis man håber, at det er redaktionen på Midtjylland Avis, der skal hjælpe, er jeg sikker på, at man bliver skuffet.

Man skriver også, at man sætter utrolig stor pris på alle deres mange dygtige overlæger, men så er det vel relevant at spørge, hvorfor man alligevel fyrer nogle af de dygtigste.

Man skriver også, at man sætter utrolig stor pris på alle deres mange dygtige overlæger, men så er det vel relevant at spørge, hvorfor man alligevel fyrer nogle af de dygtigste

Kaj Holst-Jørgensen

Endvidere protesterer hospitalsledelsen kraftigt mod undertegnedes oplysning om, at ca. 400 patienter årligt unødigt vil dø på grund af sagen fra Silkeborg. De finder påstanden helt urimelig og uden grundlag. Da det er professor i almen medicin ved Aarhus Universitet og tidligere formand for kræftens Bekæmpelse, Frede Olsen, der gentagne gange i avisindlæg har nævnt, at man formodentlig ville kunne øge overlevelsen ved lungekræft med hvad der svarer til 400 liv årligt, hvis lavdosis CT-skanning blev anvendt i hele landet i stedet for røntgen, mener man sig åbenbart mere kvalificeret til at vurdere, end en af landets dygtigste på området.

Hospitalsledelsen argumenterer også med, at der er brug for at sortere i de mange igangværende debatter, formodentlig underforstået, at alle de kritiske ytringer skal bortgemmes, og det forstår man jo godt, at man gerne vil. Der en nemlig skrevet mere end 210 indlæg, der stort set alle er kritiske over for hospitalsledelsens dispositioner.

Nej, der er ikke brug for yderlige forklaringer og bortforklaringer. Når det i Dansk Lunge Cancer Register i 2018 er påvist, at man i Silkeborg diagnosticerede 41,3 procent lungekræft i de tidlige stadier, medens tallet på landsplan kun var 29 procent, og man ved, at muligheden for helbredelse er langt dårligere når kræften først opdages senere, er det kun at gange op med antallet af patienter, der kun er undersøgt med røntgen for at finde et ca. tal for, hvor mange der helt unødvendigt dør.

Læs også
Sortér i udsagn om personalesager og lavdosis-CT

De øvrige oplysninger og argumenter i Hospitalsledelsens kronik er blot endnu en gang bureaukratisk ørkenvandring. At lavdosis CT-skanning i stedet for røntgen er den bedste metode er klart påvist, og måske vigtigst af alt, kraftig anbefalet af de prakti-serende læger, som har den største indsigt i problematikken. Problemet for hospitalsledelsen er formodentlig primært, at man ikke tør sluge den kamel, det vil være at erkende det, fordi hele grundlaget for fyringerne af de dygtige overlæger Ulrich Fredberg og Mahican Gielen så falder fuldstændig til jorden.