Bind skove sammen og skab kæmpe naturnationalpark

15. september 2021, 12.52

Der kan skabes et kæmpe sammenhængende skovområde i Midtjylland.

SKOVENE Danmarks arealmæssigt største skov skal tredobles! Vi har ikke alene brug for at beskytte den natur vi har, men også at skabe ny natur.

Vi har i Søhøjlandet nogle store sammenhængende naturområder, som for en del sidder på private hænder hos en håndfuld store og små lodsejere (bl.a. Hjøllund Plantage, Grane Plantage, Salten Langsø Skovdristrikt, Rye Nørskov, Skærbæk Plantage). Der er store naturmæssige værdier i disse områder, både oplevelsesmæssigt men også rent biologisk/naturmæssigt. Vi må nok også erkende, at de private godser ikke har interesse i at skabe nationalparker og motivere øget publikumsaktivitet i skovene. Det er måske også fint endda, da naturen her i stort omfang får lov at være ret uforstyrret.

Naturmæssigt og geografisk vil der være sammenhæng fra Ry til Fasterholt

Lars Nyhuus

En vision ville derfor være at skabe mere og ny natur, ved at forbinde Naturstyrelsens arealer i det midtjyske. Ved at forbinde Gludsted Plantage, Hampen Sø (Palsgård), Harrild Hede/Nørlund Plantage og Søby Brunkulslejer, kan vi forbinde lapperne i kludetæppet til én stor skov. Naturmæssigt og geografisk vil der være sammenhæng fra Ry til Fasterholt.

Vi vil løse et af de store problemer - som ikke bare handler om at beskytte eksisterende natur, men at skabe ny natur.

Læs også
Disse to midtjyske plantager kan blive til naturnationalparker
Abonnement

Det vil selvfølgelig kræve forhandlinger med lokale kræfter - landmænd i særdeleshed, om opkøb af landbrugsjord til projektet. Selvom der måske vil være lokal modstand, synes jeg selv, at ideen er så lysende klar, at der bør udnyttes muligheden for at handle og skabe noget nyt.

Indlæser debat...