Andre muligheder for udnyttelse af baneterrænet

27. februar 2021, 08.05

BANEGÅRDS-CENTER Gennem årene har der jævnligt været overvejelser om, hvad det store baneterræn ved Silkeborg station kunne bruges til. Tidligere var der brug for mange spor, fordi der dels var flere togforbindelser og dels var en del godstrafik. Det er fortid nu, hvor vi kun har en enkelt togforbindelse. Derfor er det helt relevant, at man både fra byrådets side og nu senest fra foreningen Skøn på Silkeborg arbejder med planer om, hvad den største del af baneterrænet kan bruges til.

Allerede i forbindelse med revision af kommuneplanen i 1992-93 var der forslag om at lade baneterrænet indgå i en strategi for bymidten. Byrådet udskød det, fordi erfaringerne med forhandling med Banestyrelsen ikke var særligt gode. De var - i hvert fald dengang - »tunge at danse med«. Man må håbe, at det er blevet bedre!

Problemet er nok, at foreningens forslag er afhængigt af en meget stor statslig investering, som skal tages fra puljen til kollektiv trafik, hvilket nok ikke ligger lige for

Jørn Rye Rasmussen

Det er forfriskende, at Skøn på Silkeborg er kommet med et visionært forslag, og i den bedste af alle verdener kunne det blive et stort plus for bymidten. Problemet er nok, at foreningens forslag er afhængigt af en meget stor statslig investering, som skal tages fra puljen til kollektiv trafik, hvilket nok ikke ligger lige for. Jeg skal ikke kunne forholde mig til, om jernbanebroen kan vippes, men når man kan flyve til Mars, kan det vel også lade sig gøre. Personligt tror jeg mere på, at man skal lave en vejunderføring i det nye store kryds ved Nordskovvejs udmunding i Christian 8.s Vej, og så lade toget blive i det nuværende trace. Bortset fra det synes jeg, Skøn På Silkeborg har fat i noget vigtigt.

Jeg har selv i min bog, »Hvis det stod til mig« fra 2017 foreslået, at der bygges et stort center henover baneterrænet, på en sådan måde, at togene kører gennem bygningen, lidt i stil med det nye center på Odense banegård, eller som f.eks. Ballerupcentret. Centret skal altså efter mit forslag billedligt talt etableres på 1. sal. Bygget helt tæt mellem Drewsensvej og Jernbanevej. Der skal også fortsat være busterminal og den nuværende banegårdsbygning fra 1870-erne skal bevares som en af flere indgange til centret, ligesom der skal være indgange fra Sydbyen.

Centret skal efter mit forslag rumme butikker, kontorer, et lavprishotel, boliger og et parkeringshus.

Jørn Rye Rasmussen

Centret skal efter mit forslag rumme butikker, kontorer, et lavprishotel, boliger og et parkeringshus. Samtidig vil der blive etableret en fodgænger- og cykelbro vest for centret, ca. ud for Valdemarsgade, altså tæt ved Sydbyhallerne og et kommende Remiseteater. Vest for denne bro kan der etableres et stort boligbyggeri langs Drewsensvej.

I mit forslag er der ingen statslige penge, men udelukkende private investeringer og en begrænset kommunal medfinansiering. Og der er vel at bemærke ingen nye bilveje hen over baneterrænet. Efter min opfattelse giver det ikke mening at belaste de smalle veje i Sydbyen med mere biltrafik for at aflaste ved jernbanebommene. Derimod synes jeg, det giver god mening at gøre det nemmere og mere sikkert for fodgængere og cyklister at færdes mellem Midtbyen og Sydbyen.

Det er en spændende proces at beskrive fremtiden for baneterrænet. Og endnu mere spændende når den bliver realiseret.