Placeringen af rute 26 er vedtaget!

4. maj 2021, 12.56

Rute 26 Kan vi glæde os over, at forlægning af Viborgvejen Rute 26 er medtaget i trafikforliget? JA - men vi skal hjælpe hinanden.

Trafikforliget har bevilget 1,4 mia. til en forlægning af Viborgvejen udenom Svendstrup, Voldby og Lading.

Det er dybt problematisk at en placering der allerede er vedtaget og i proces, får visse medlemmer af Folketinget til at vakle - men det er det Skanderborg ønsker

Pia Jensen, Sabro

Den længe ventede løsning for landsbybeboerne, pendlere og lastbiler ser ud til at nærme sig. Der skal dog vedtages en anlægslov og der skal justeres på den eksisterende VVM-redegørelse, så den er opdateret efter ændring fra motorvej til motortrafikvej med højhastigheds klassificering, hvilket vil sige 100 km/t.

Men, men, men! Skanderborgs politikere spænder ben og det samme gør en gruppe borgere stærkt anført af tilflyttere som har bosat sig 2,5 km fra den allerede dengang kendte politisk vedtagne placering af vejen - de synes blot ikke, at vores politikeres beslutning er den rigtige og bruger områdets natur som argument.

De kører hårdt på overfor Skanderborgs politikere og holder sig heller ikke tilbage, hvis nogen i området har en anden mening om naturen end dem. Og, det generer dem slet ikke, at pendlere og landsbybeboere måske skal vente lang tid igen, inden trafikproblemet på rute 26 bliver løst.

Skal skatteborgerne virkelig igen punge ud til en ny omgang VVM på mindst 3 linjeføringsforslag og vente yderligere 4 år på at der ligger en beskrivelse, Folketinget igen skal tage stilling til? NEJ VEL - jer, der bruger Viborgvejen dagligt, har brug for at der snart kommer en lettelse, så jeres transporttid kan reduceres til noget rimeligt. Det er dybt problematisk at en placering der allerede er vedtaget og i proces, får visse medlemmer af Folketinget til at vakle - men det er det Skanderborg ønsker.

Læs også
Borgmester: Nødvendigt med nye støjberegninger på rute 26
+Abonnement

Borgerne har brug for at kunne stole på de politikere, der beslutter på hele vores lands vegne. Natur er et vidt begreb og i Danmark vil der altid være natur af en eller anden art, der hvor nye anlæg skal ligge. Vi har dog tradition for, at naturen tilgodeses på bedste vis, så ingen natur går tabt. Som eksempel kan nævnes broanlægget ved Funder og motorvejen gennem Utterslev Mose. Naturen har det her fint, og der er et fantastisk match mellem naturelskere og det vilde dyreliv. Ved Egå Engsø ses masser af fugle og endda havørne på trods af, at motorvejen går lige forbi søen.

Læs også
Lad os nu komme i gang med Viborgvej
Læs også
Penge på vej til forbedring af A26 og udvidelse af østjysk motorvej

Kære alle brugere af Viborgvejen (Viborg, Aarhus, Bjerringbro, Ans og mange flere) samt beboere i landsbyerne langs vejen, lad os stå sammen og bakke op omkring den allerede vedtagne politiske beslutning, ellers kan udsigten til trafiklettelse have meget lang horisont.

Indlæser debat...