Sundhedsskadelig støj: Et politisk ansvar at få det stoppet

Udgivet:24. januar 2022, 11.49

Læsetid:3 minutter

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af John Pedersen Talsmand for Miljøforeningen Jyllandsringens Naboer

JYLLANDSRINGEN Kære byrådspolitikere.

Først et stort tillykke med valget til nuværende såvel som nye. Desværre er vi nødt til at gøre jer opmærksom på, at I overtager en uløst udfordring med støjproblemerne fra FDM Jyllandsringen.

Støjforurening er beviseligt sundhedsskadelig, og udgør en problemstilling, der er stigende fokus på, ikke kun fra motorsportsbaner

Vi er som naboer til Jyllandsringen voldsomt pressede af støjen fra banen. I 2013 blev en ny miljøgodkendelse vedtaget, hvor borgerne blev lovet, at støjbidraget ikke ville øges. Desværre opleves det stik modsatte. Vi kan aldrig vide os sikre på, hvornår det larmer så meget, at det ikke kun er generende, men også direkte stressende.

Læs også
FDM Jyllandsringen støjer! FDM Jyllandsringen støjer!
Læs også:
FDM Jyllandsringen støjer!

Tilsynsmyndigheden, Silkeborg Kommune, har ikke villet dialog med de berørte naboer. Derfor har vi følt os tvunget til, at oprette en nabogruppe, der nu omfatter mere end 100 ejendomme og familier omkring banen. Vi har været så pressede af støjen, at nabogruppen har klaget over støjen til den ansvarshavende kommune, Silkeborg Kommune, mere end 100 gange. Dog uden effekt for eksempel i form af dialog eller støjreduktion. De indgivne klager er kun sket i de tilfælde, hvor støjen har været mest ekstrem - reelt har vi følt os belastet langt mere.

Naboerne kan leve med de fem historiske motorløbsweekender, hvor vi kan tage væk på de værste dage, men vi kan ikke længere leve med støj fra en masse kørsel »for sjov« i weekender og på hverdage.

Læs også
Miljø- og støjforurening fra Jyllandsringen Miljø- og støjforurening fra Jyllandsringen
Læs også:
Miljø- og støjforurening fra Jyllandsringen

FDM har på Jyllandsringen skiftet mange, af de samfundsmæssigt set, meningsfyldte køretekniske kurser og køreskoleaktiviteter ud med udlejning af banen til muskelbiler og andre, der vil køre race, pakket ind i uskyldigt lydende aktiviteter. Men virkeligheden er, at støjniveauet ofte svarer til motorsport: voldsom larm fra motorerne, hvinende dæk og skud fra udstødninger. Få biler, der bruges som var de racerbiler, kan ofte høres vidt omkring i området. Er det rimeligt?

Banens aktiviteter (miljøgodkendelsen) har været retsbeskyttet i 8 år. Formålet med en retsbeskyttelse er, at virksomheden ved, hvilke regler den skal overholde og tilrette sine investeringer og aktiviteter derefter. Når denne godkendelse udløber, har virksomheden intet retskrav på at kunne fortsætte støjen, og I har som politikere nu mulighed for at stille nye krav. Vi har som støjplagede naboer store forventninger til jer om, at I minimerer den sundhedsskadelige støj.

Læs også
Grøn eller sort lokalpolitik? Grøn eller sort lokalpolitik?
Læs også:
Grøn eller sort lokalpolitik?

Banen ligger problematisk placeret på en bakketop 60 meter over havet. Forurenende virksomheder, der historisk set har ligget uheldigt, er enten blevet lukket eller har fået stillet skærpede miljøkrav, som sikrer, at omgivelserne ikke belastes.

Vi har nu levet med 8 års tiltagende larm. Retsbeskyttelsen udløb januar 2021, og vi vil spørge jer, om ikke det var rimeligt, at det nu er naboerne, der bliver beskyttet mod sundhedsskadelig støj fra FDM Jyllandsringen?

Vi håber på, at I har viljen i det nye byråd til at få løst problemerne. Ingen kan være tjent med, at sagen udvikler sig yderligere, hverken borgere, byrådet, forvaltningen eller FDM Jyllandsringen.