Svaret er ja - det nytter!

19. marts 2020, 11.47

Foto: Jakob Stigsen Andersen

NÆRDEMOKRATI Lokalrådene - nytter det noget?

Ovenstående spørgsmål kan virke lidt som at skyde sig selv i foden, eftersom undertegnede selv er lokalrådsformand. Men det er vel egentlig mest ment som en teaser.

For ja, det nytter noget - hvis man vil - som lokalråd og som kommune.

Nærdemokratiudvalget gør det godt i dag - indenfor de rammer og muligheder de har.

Men konceptet skal gentænkes. Revitaliseres om man vil. Hvis vi virkelig vil, skal der tilføres flere ressourcer, som skaber mere tid til opfølgning og konkret hjælp. Nærdemokratiudvalget skal ikke blot være et go to sted, men et proaktivt involverende organ, der har tid og mulighed for at følge op og få lokalrådenes indsatser til at blomstre. Tro mig; det kan betale sig på den lange bane.

Og så skal lokalrådene have mere pondus. De skal være det politiske organs forlængede arm. Lokalrådene kan og skal have mulighed for at tage ejerskab af de lokale interesser, som kommunen i dag ikke formår at løfte. Ingen pegen fingre, blot en konstatering af manglende tid og ressourcer.

Et eksempel som jeg har nævnt tidligere: Hvis kommunen ikke har midlerne til at indhente kommentarer og input fra lokalområderne, så brug lokalrådene. Giv dem en uge til at indsamle kommentarer, ideer osv. via deres netværk og lad dem efterfølgende indsende det hele til udvalgene eller de byplansansvarlige, som i øvrigt gør det rigtigt godt.

Lad lokalrådene stå for det opdrag, at nu er det dén her ting det handler om, kom med input til den. Det er ikke høringssvar, jeg refererer til her, men en kontinuerlig dialog med lokalområderne.

I samme åndedrag; indlem gerne de byplansansvarlige i nærdemokratiudvalget.

Vi snakker om at flere yngre borgere skal involvere sig i lokalrådene. Det handler jo mest om at få et repræsentativt lokalråd. Deres anke er netop at i en prioritering af tid, ser de ikke lokalrådene som værende et specielt indflydelsesrigt organ - altså nytter det noget? Vi skal vise dem vejen, processen og de endelige resultater. Altså den positive fortælling.

De ting der allerede fungerer, skal der skabes en fortælling om. De ting der skal revitaliseres, skal debatte-res og effektueres. Allerede gerne i går.

Og så skal vi, som lokalråd, tage den til os. Være parlamentariske i vores dialog, være proaktive og opsøgende og ikke afventende med fokus på fejl og mangler.

Vi vil Danmarks bedste nærdemokrati, og det kan vi også.

Så svaret er ja, det nytter altid at gøre noget.