Trafikken forandrer sig og stiller nye krav

10. juni 2020, 12.58

LYSREGULERING For nogle dage siden havde min gode ven, Jørgen Madsen, tidligere byrådsmedlem for Enhedslisten, et indlæg i avisen, hvor han gav udtryk for, at han var ked af det, fordi man har lavet en ny lysregulering på Ringvejen mellem Randersvej og Kejlstrupvej. Han var sikker på, at han ville være trist, når han cyklede forbi den, vistnok mest fordi det havde kostet 10 mio. at lave lysreguleringen.

Jeg er ikke klar over baggrunden for hans tristhed, måske skyldes det Enhedslistens modvilje mod at lave ting om? Men der er nu ingen grund til at være ked af det, Jørgen Madsen. Du skal bare se det som et udtryk for, at trafikken er blevet voldsomt øget de senere år, og det stiller nye krav, hvis man da ikke ønsker - eller måske ligefrem glæder sig over - at trafikken sander til.

Det har i årevis været temmelig håbløst, særligt i myldretiden, at komme ud fra Stagehøjvej, både til Kejlstrupvej i vest og Randersvej i øst. Når man ikke har lavet den nye udkørsel til Ringvejen tidligere, skyldes det, at Ringvejen tidligere var en amtsvej/statsvej. Og amtet ville ikke have for mange udkørsler ud på »deres vej«. Hele erhvervsområdet nord for Ringvejen er anlagt i forbindelse med, at Ringvejen blev anlagt i 1959/60, og da kunne man af gode grunde ikke tage højde for den nuværende trafikbelastning, her 60 år senere.

Men det bør også nævnes, at Silkeborg kommune hvert år lægger mange km ny asfalt på de kommunale veje, herunder også på de cykelstier, som Jørgen Madsen og jeg cykler på. Og der laves nye rundkørsler og lysreguleringer, så trafikken kan afvikles. Det gælder f.eks. den sydlige udkørsel fra Kjellerup og krydset ved Serupvej og Tandskovvej. Forestil jer, hvordan det er at komme ud på Viborgvej fra Serup, hvis man ikke gjorde noget ved det kryds.

Hver gang man gør noget ved sådan et kryds for at forbedre trafikafviklingen, så koster det nogle millioner, og det er der ingen grund til at være trist over, altså med mindre man helst vil have, at trafikken sander til?