Bygge-projekt: Hvor løber Sejling Å hen?

21. september 2020, 12.28

Foto: Jakob Stigsen Andersen

BOLIGPROJEKT Kommer der 100 nye boliger i Sejling Ådal? Nej for Sejling Ådal findes faktisk ikke. I dalen mellem Sejling og Skægkær løber Skægkær bæk, men området er af lodsejer og bygherre omdøbt til det mere salgbare Sejling Ådal.

De har udarbejdet en spændene plan for områdets forvandling til nærmest en hel bydel, en udbygning af landsbyen Sejling, som også arkitektonisk er tro mod landsbyens karakter. Med rækkehuse til udlejning, privatbyggede parcelhuse og almennyttige boliger i en god blanding. Det vil være godt for både Sejling og Skægkær, for skolen, for det lokale foreningsliv, for flere kunder til busserne, og ikke mindst for chancen for at en dagligvarekæde vil finde det interessant at etablere en butik i området.

Og kommunen er med på ideen. Men kommunen stiller jo nogle krav af overordnet karakter. Bebyggelsestæthed fx. Der er lovgivning for den slags. Om der må være græs på taget, hvor høje husene må være, og flere andre ting.

Mht. rækkehusene til udlejning har kommunen meddelt tilladelse til ca. 75 huse. Bygherren tolker dette »ca.« som en elastik, der kan strækkes, så han vil bygge 80 huse. Det siger kommunen nej til. Det bliver for tæt, siger plan- og vejudvalget, som er myndighed på området. Så vil bygherre bygge husene større, så der bliver de samme m2 at leje ud, men store huse er dyrere at bygge og sværere at leje ud.

Jeg er blot pensioneret offentligt ansat, og ikke innovativ iværksætter, som har en forretning at tage hensyn til. Men min degnelogik siger mig, at hvis man bygger 5 huse færre, sparer man udgiften til at bygge 5 huse. Og ja, man får ikke lejeindtægt af 80 huse, men kun af 75, og det er jo også 75 huse man investerer i at bygge. Det bliver vel ikke en bedre forretning af at bygge husene større, især ikke når større huse, iflg. bygherre, er svære at leje ud.

Som jeg læser artiklerne i avisen 15., 16. og 17.-9., er der noget der halter i bygherre og lodsejers begrundelser for at springe fra. Ligger der andre grunde bag? Afmatning i markedet? Det er for nemt bare at sige at kommunen stiller urimelige krav.