En bypark uden legeplads

26. september 2020, 08.00

FRIRUM Lad os få en bynær legeplads på den gamle Shellgrund på hjørnet af Østergade og Christian 8.s Vej.

Mange byer i Danmark og i udlandet har fantastiske legeområder i deres midtbyer, hvor mange mennesker kommer. Både lokale børneinstitutioner, borgere og turister med deres børn har stor glæde af sådanne frirum inde i en attraktiv midtby. Selv mindre byer som Skagen eller en skiby som Bormio i Italien har sammen med cafeer etableret fremragende legeområder til glæde for børn og deres forældre i deres midtbyer.

Plan- og Vejudvalget i Silkeborg har godkendt et skitseforslag til et nyt byrum på stedet, hvor den gamle tankstation lå. De kalder det en bypark. Her skal der etableres et nyt byrum med plads til ophold og udeservering både ved og med udsigt til vandet. Der skal være plantebed med træer, betonplinter og siddepladser. Men ingen legeplads.

Sammenlignet med andre byer er Silkeborg i underskud på tilbud til de børnefamilier, som kommunen gerne vil tiltrække. Legepladser/-områder er et stort trækplaster for disse familier. At kunne slappe af sammen med børnene eller sidde og se børnene more sig er vigtigt, om man er turist i havneområdet eller på lørdagsshopping.

Havneområdets ombygning er beskrevet i detaljer i arkitektfirmaets bud. Her har de visionært set muligheder for legeredskaber langs den gamle banesti fra Havnen til Christian 8.s Vej til glæde og gavn for gående og cyklister, der passerer stedet. Deres ideer kunne have været taget med i byparken.

Plan- og Vejudvalget kan nå at ændre skitsen og få indbygget et frirum med en bynær legeplads.